การประชุมผู้ปกครองและนักเรียนก่อนออกเดินทาง (Pre-Departure)

งานประชุมผู้ปกครองและนักเรียนก่อนออกเดินทาง

ภาพบรรยากาศการประชุมผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2565

Please follow and like us: