โค้งสุดท้าย ทุนแลกเปลี่ยน สหรัฐอเมริกา ปี 2021-2022

สถาบันเอ็ดยูดีเปิดรับสมัครสอบนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 15 – 18 ปี ณ วันเดินทาง กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา 3 – 5 หรือเทียบเท่า

ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกใบสมัครสอบออนไลน์ หรือ สมัครสอบผ่านอาจารย์ผู้ประสานงานที่โรงเรียน

วิธีการชำระค่าธรรมเนียมการสอบ 250 บาท ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
    โมบายแบงค์กิ้ง
      ผู้สมัครสอบสามารถชำระค่าธรรมเนียมการสอบโดยการโอนผ่านบัญชีของสถาบันเอ็ดยูดี
      ชื่อบัญชี บจ.เอ็ดยูเคชั่น แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ เอ็กซเพิร์ท

เลขบัญชี 005-7-06805-8 บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาเอกมัย
      (นักเรียนต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัครสอบให้ชัดเจนตรงโน๊ทการโอนเงินและส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสอบมายังสถาบันเอ็ดยูดี) สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ -31 มกราคม 2564 นี้

Please follow and like us: