2019-2020 EduDee Preparation Camp

ค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียนแลกเปลี่ยนเอ็ดยูดีปี 2019-2020 ช่วงวันที่ 19-21 เมษายน 2562 ทีมงานเอ็ดยูดีจัดค่ายเตรียมความพร้อมเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับข้อมูลอันประโยชน์ต่อการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน การใช้ชีวิตในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ การเรียนในโรงเรียนที่ต่างประเทศพร้อมทั้งจัดทีมรุ่นพี่ Ambassador มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์มากมายให้กับนักเรียนของเรา

ค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียนแลกเปลี่ยนเอ็ดยูดีปี 2019-2020 ช่วงวันที่ 19-21 เมษายน 2562 ทีมงานเอ็ดยูดีจัดค่ายเตรียมความพร้อมเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับข้อมูลอันประโยชน์ต่อการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน การใช้ชีวิตในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ การเรียนในโรงเรียนที่ต่างประเทศพร้อมทั้งจัดทีมรุ่นพี่ Ambassador มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์มากมายให้กับนักเรียนของเรา 

Please follow and like us:
error