สภาบันเอ็ดยูดีได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์สอบ TOEFL ITP?

สถาบันเอ็ดยูดี (EduDee) ได้รับการแต่งตั้งจากสถาบันการศึกษานานาชาติประจำเอเชียตะวันออกฉียงใต้ (The Institute of
International Education’s Southeast Asia office: IIE/SEA) ให้เป็นศูนย์สอบอย่างเป็นทางการในการบริการจัดสอบแบบ
ทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานสำหรับสถานศึกษา TOEFL ITP (Institutional Testing Program] แก่สถาบันการศึกษาและ
องค์กรที่มีความสนใจในการประเมินผลภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรในองค์กรทั่วประเทศ TOEFL ITP เป็นแบบทดสอบ
มาตรฐานภาษาอังกฤษของศูนย์บริการการทดสอบเพื่อการศึกษา (Educational Testing Service : ETS) ซึ่งสามารถใช้
ประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของบุคคลได้เป็นอย่างดี

สถาบันการศึกษาและองค์กรที่สนใจทดสอบระดับภาษาอังกฤษมาตรฐาน
สามารถติดต่อสถาบันเอ็ดยูดีในวันทำการคะ

ทำความรู้จัก TOEFL ITP
ดูรูปภาพเพิ่มเติม----------------------------------------------------------------------------------------

 

Phone symbol of an auricular inside a circle free icon   02-0048828, 0863859444

Line free icon   @edudeethailand

Email free icon   info@edudee.co.th

Internet free icon   http://www.edudee.co.th

Facebook free icon   www.facebook.co.th/edudee.th

Instagram free icon   edudee_education