สอบภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันเอ็ดยูดี (EduDee) และโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สถาบันเอ็ดยูดีได้เข้าไปทำการจัดสอบภาษาอังกฤษโดยแบบทดสอบมาตราฐานสาสกลที่สามารถ
เทียบเคียงผลตามกรอบ CEFR (The Common European Framework of Reference for Language)
ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2 และ 4

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Phone symbol of an auricular inside a circle free icon   02-0048828, 0863859444

Line free icon   @edudeethailand

Email free icon   info@edudee.co.th

Internet free icon   http://www.edudee.co.th

Facebook free icon   www.facebook.co.th/edudee.th

Instagram free icon   edudee_education