ศูนย์สอบภาคใต้ศูนย์สอบ จังหวัด วันสอบ อาจารย์ผู้ประสานงาน
 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย  อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา
6 มกราคม 2561
 • สำหรับนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยและ 
  นักเรียนผู้สนใจจากโรงเรียนต่างๆ
 • กรอกใบสมัครและชำระค่าธรรมเนียมการสอบ
  250 บาท ได้ที่
  1. คุณครูสุภา อุ่นเรือน โทร 081-990-8523
  2. คุณครูสุภาณี หมอเต๊ะ โทร 081-095-3931
 • เจ้าหน้าที่จะแจ้งกำหนดการอีกครั้ง


ขั้นตอนการสมัครศูนย์สอบต่างจังหวัด

 1. ดาวน์โหลดใบสมัครสอบ พร้อมกรอกข้อมูลด้วยตนเองก่อนนำไปยื่นพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสอบที่อาจารย์ผู้ประสานงาน
 2. อาจารย์ผู้ประสานงานจะเป็นผู้แจ้งวัน เวลา และสถานที่สอบแก่นักเรียน
 3. ผลสอบจะประกาศหลังจากวันสอบข้อเขียนประมาณ 2 สัปดาห์
 4. นักเรียนที่สอบผ่านข้อสอบเขียนจะได้สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่เอ็ดยูดีจะเป็นผู้แจ้งวันและเวลาในการสอบสัมภาษณ์ 
สอบถามข้อมูลเพิ่ม

Phone symbol of an auricular inside a circle free icon   02-0048828, 0863859444

Line free icon   @edudeethailand

Email free icon   info@edudee.co.th

Internet free icon   http://www.edudee.co.th

Facebook free icon   www.facebook.co.th/edudee.th

Instagram free icon   edudee_education