ศูนย์สอบกรุงเทพโครงการทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

สถาบัน เอ็ดยูเคชั่น แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ เอ็กซเพิร์ท (EduDee) ได้รับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากองค์กรแลกเปลี่ยนซึ่งไม่แสวงหา
ผลกำไรและองค์กรด้านการศึกษา เพื่อดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศแคนาดา
ประเทศไอร์แลนด์ และประเทศอังกฤษ นักเรียนที่สอบผ่านและได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน
บางส่วนหรือทั้งหมด เพื่อเดินทางไปศึกษาและใช้ชีวิตเป็นนักเรียนมัธยมในต่างแดนเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ในฐานะยุวฑูตของ
ประเทศไทย ทั้งนี้นักเรียนไม่ต้องกลับมาซ้ำชั้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

คุณสมบัติของนักเรียน

 • อายุระหว่าง 15 - 18 ปี ณ วันเดินทาง
 • กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา 3 - 5 หรือเทียบเท่า
 • ผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 ในสองปีการศึกษาล่าสุด (นักเรียนที่มีผลการเรียนติดเกรด 0(F), 1(D), ร, มผ และ มส 
  ทางโครงการจะพิจารณาเป็นรายบุคคล)
 • สอบผ่านทุกขั้นตอนของโครงการ ซึ่งมีทั้งการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
 • สุขภาพแข็งแรงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อดทนต่อแรงกดดันได้ดี ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการ
 • ไม่เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในประเทศนั้นๆมาก่อน
 • สำหรับทุนโควต้าของประเทศสหรัฐอเมริกา นักเรียนที่เคยมี J-1 หรือ F-1 Visa ไม่สามารถชิงทุนของประเทศสหรัฐอเมริกาได้
 • นักเรียนที่ถือหนังสือเดินทางประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถเข้าร่วมโครงการได้และรับจำนวนจำกัด
 • นักเรียนที่เลือกเดินทางไปประเทศอังกฤษต้องมีอายุ 16 ปีบริบูรร์ขึ้นไปและต้องมีผลคะแนนสอบ IELTS (Academic Module)
  รวมไม่ต่ำกว่า 5.5 โดยทุกทักษะต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า Band 5.0


เปิดรับสมัครสอบชิงทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ปีการศึกษา 2019 - 2020 แล้ววันนี้!

EduDee มีทุนการศึกษาสมทบเพิ่มเติมมูลค่ามากกว่า 200,000 บาท สำหรับน้องๆที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
ประเทศสหรัฐอเมริกาในปีการศึกษา 2019 - 2020 นี้!

 


 สมัครสอบได้ตั้งแต่วันนี้ 

กำหนดการสอบ

 วันสอบ       วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562
 สถานที่สอบ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ลงทะเบียน  7.45 น.
 เข้าห้องสอบ  8.10 น.
 เริ่มสอบ  8.20 - 9.30 น.
 ประชุมรับฟังข้อมูล  9.45 - 12.30 น. (เวลาโดยประมาณ)

 

 


 

 

 

*หมายเหตุ : สถาบันเอ็ดยูดีเรียนเชิญผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังข้อมูล (โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้า 
                     ร่วมประชุม) ตามกำหนดการที่ทางสถาบันได้แจ้งให้ทราบเบื้องต้น


ขั้นตอนการสมัคร (ศูนย์สอบกรุงเทพ)

 1. กรอกใบสมัครสอบออนไลน์ได้ที่นี่
 2. ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ 250 บาท ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
  - นำแบบฟอร์มการชำระเงิน (
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระค่าธรรมเนียมการสอบ) ชำระผ่านเคาร์เตอร์ธนาคารกรุงเทพได้
    ทุกสาขาภายในวันและเวลาที่สถาบันกำหนด ธนาคารจะแจ้งรายชื่อผู้ที่ชำระค่าธรรมเนียมการสอบเรียบร้อยแล้ว กลับมา
     ทางสถาบันโดยตรง  - หากชำระผ่านช่องทางโมบายแบงค์กิ้ง สามารถโอนค่าธรรมเนียมการสอบได้ที่
    ธนาคารกรุงเทพ สาขาฮอไรซัน เอกมัย  บัญชีออมทรัพย์   
    ชื่อบัญชี บจ.เอ็ดยูเคชั่น แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ เอ็กซเพิร์ท  เลขบัญชี 005-7-06805-8
    
  ***นักเรียนต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัครสอบให้ชัดเจนตรงโน๊ทการโอนเงิน***


   
 3. ทางโครงการจะแจ้งกำหนดการสอบรวมทั้งสถานที่สอบให้แก่นักเรียนอีกครั้ง ประมาณ 2-3 วันก่อนถึงวันสอบ กลับไปยังอีเมล์
  ที่นักเรียนได้กรอกในใบสมัครสอบ
 4. นักเรียนต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียน รวมทั้งนำเครื่องเขียนและนำบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนมาเพื่อแสดงตนในวันสอบ


----------------------------------------------------------------------------------------------
 

Phone symbol of an auricular inside a circle free icon   02-0048828, 0863859444

Line free icon   @edudeethailand

Email free icon   info@edudee.co.th

Internet free icon   http://www.edudee.co.th

Facebook free icon   www.facebook.co.th/edudee.th

Instagram free icon   edudee_education