ศูนย์สอบภาคตะวันออกศูนย์สอบ   จังหวัด    วันสอบ อาจารย์ผู้ประสานงาน
 โรงเรียนระยองวิทยาคม   จ.ระยอง   มกราคม  2562 
  • สำหรับนักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคม และนักเรียนผู้สนใจจากโรงเรียนต่างๆ
  • กรอกใบสมัครสอบและชำระค่าสมัครสอบ 250 บาท
    ที่ อาจารย์สุนิษา  บุดดีคำ ติดต่อ อาคาร 9 ชั้น 2  ห้อง 925
  • คุณครูจะเป็นผู้แจ้งสถานที่ในการจัดสอบ

 

ขั้นตอนการสมัครศูนย์สอบต่างจังหวัด

  1. ดาวน์โหลดใบสมัครสอบ พร้อมกรอกข้อมูลด้วยตนเองก่อนนำไปยื่นพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสอบที่อาจารย์ผู้ประสานงาน
  2. อาจารย์ผู้ประสานงานจะเป็นผู้แจ้งวัน เวลา และสถานที่สอบแก่นักเรียน
  3. ผลสอบจะประกาศหลังจากวันสอบข้อเขียนประมาณ 2 สัปดาห์
  4. นักเรียนที่สอบผ่านข้อสอบเขียนจะได้สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่เอ็ดยูดีจะเป็นผู้แจ้งวันและเวลาในการสอบสัมภาษณ์ 
สอบถามข้อมูลเพิ่ม

Phone symbol of an auricular inside a circle free icon   02-0048828, 0863859444

Line free icon   @edudeethailand

Email free icon   info@edudee.co.th

Internet free icon   http://www.edudee.co.th

Facebook free icon   www.facebook.co.th/edudee.th

Instagram free icon   edudee_education