ศูนย์สอบภาคเหนือศูนย์สอบ จังหวัด วันสอบ อาจารย์ผู้ประสานงาน
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2
 • สำหรับนักเรียนผู้สนใจจากโรงเรียนต่างๆที่สนใจ
 • กรอกใบสมัครและชำระค่าธรรมเนียมการสอบ
  ได้ที่
  คุณครูวราพร น้อยวงศ์ โทร 087-210-4747
 • อาจารย์ผู้ประสานงานจะเป็นผู้แจ้งกำหนดการสอบอีกครั้ง


ขั้นตอนการสมัครศูนย์สอบต่างจังหวัด

 1. ดาวน์โหลดใบสมัครสอบ พร้อมกรอกข้อมูลด้วยตนเองก่อนนำไปยื่นพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสอบที่อาจารย์ผู้ประสานงาน
 2. อาจารย์ผู้ประสานงานจะเป็นผู้แจ้งวัน เวลา และสถานที่สอบแก่นักเรียน
 3. ผลสอบจะประกาศหลังจากวันสอบข้อเขียนประมาณ 2 สัปดาห์
 4. นักเรียนที่สอบผ่านข้อสอบเขียนจะได้สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่เอ็ดยูดีจะเป็นผู้แจ้งวันและเวลาในการสอบสัมภาษณ์ 
สอบถามข้อมูลเพิ่ม

Phone symbol of an auricular inside a circle free icon   02-0048828, 0863859444

Line free icon   @edudeethailand

Email free icon   info@edudee.co.th

Internet free icon   http://www.edudee.co.th

Facebook free icon   www.facebook.co.th/edudee.th

Instagram free icon   edudee_education