ความประทับใจและเรื่องเล่านักเรียนแลกเปลี่ยน

  • ประสบการณ์จากรุ่นพี่ถึงรุ่นน้องเอ็ดยูดี
  • หนูรู้จักคำว่าให้
  • เราคิดว่าเราตัดสินใจไม่ผิด
  • กว่าจะเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน
  • การมาแลกเปลี่ยนสำหรับมายด์มันคือ second life
  • ความประทับใจ โดยคุณนุจรี สภาพันธ์
  • ความน่าเชื่อถือขององค์กร โดยคุณบรรเจิด วณิชพุทธรักษา
  • ลูกได้เรียนรู้มุมมองที่แตกต่าง โดยคุณชวลิต ทองรมย์

1