การมาแลกเปลี่ยนสำหรับมายด์มันคือ second life

การมาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนทำให้เรามีมุมมองใหม่ๆ ที่ได้จากประสบการณ์ และการเปิดโลกกว้างด้วยตัวเอง ทำให้เรามี
ความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น และก็รู้จักการดูแลตัวเอง หลายๆอย่างที่มายด์ได้ทำที่นี้มายด์รู้เลยว่าถ้าเราโตขึ้นแล้วกลับมาทำมันก็
ไม่เหมือกัน สิ่งที่มายด์เจอด้วยตัวเองตอนนี้ที่นี้มันสอนให้มายด์มีสติและรู้จักแก้ปัญหา บวกกับโครงการแลกเปลี่ยนที่มีระบบ
ความปลอดภัยให้มายด์ และสอนมายด์ในcampถึงขั้นตอนว่าถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นตกใจแล้วต้องมีสติและทำอะไรต่อ
เรื่องไหนควรบอกใครควรปรึกษาใคร และมายด์ยังได้รู้จักเพื่อนๆที่มาแลกเปลี่ยนรุ่นเดียวกัน การมาแลกเปลี่ยน1ปีที่นี้มายด์
ไม่รู้สึกเสียดายเวลาเลย  มายด์รู้สึกขอบคุณตัวเองที่ลองมาสอบเข้าโครงการแลกเปลี่ยนและ ขอบคุณครอบครัวและทุกคนที่
สนับสนุนมายด์ การมาแลกเปลี่ยนสำหรับมายด์มันคือ second life เพราะต่อจากนี้ไปมายด์อีกครอบครัวและอีกสังคมที่อยู่
ห่างกัน 12,042 Km. มันไม่ใช่แค่มาอยู่ 10 เดือนแล้วจบ หลังจาก 10 เดือนนี้ second life มันก็ไม่ได้หายไปไหนมันยังอยู่
กับเรา

น้องมายด์
นักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา