รู้หรือไม่? ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นต้นกำเนิดของโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ติดต่อสถาบันเอ็ดยูดี
โทร                   02-0048828, 0863859444
Line ID             edudee  
อีเมล์                 info@edudee.co.th
Website             http://www.edudee.co.th
Facebook          www.facebook.co.th/edudee.th
Instagram          edudee_education