นักเรียนแลกเปลี่ยนเอ็ดยูดีรุ่นที่ 3 เดินทางครบทุกคนแล้ว!นักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศของสถาบันเอ็ดยูดี รุ่นที่ 3 เดินทางครบทุกคนแล้วคะ! ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน
แลกเปลี่ยนประเทศนิวซีแลนด์ หรือนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา ทุกคนมี Host Family ตอบรับและได้เดินทาง
ไปยังประเทศปลายทางเรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้น้องๆทุกคนจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง พบประสบการณ์ใหม่ๆ ได้
ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ และครอบครัวที่สองที่อยู่อีกซีกโลก พี่ๆเอ็ดยูดีขอให้ปีแลกเปลี่ยนนี้ เป็นอีกหนึ่งปีที่เต็มไปด้วย
ประสบการณ์และขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนเป็นความภาคภูมิใจแก่ตัวเอง ครอบครัว
และพี่ๆเอ็ดยูดีคะ :)

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------
 

Phone symbol of an auricular inside a circle free icon   02-0048828, 0863859444

Line free icon   @edudeethailand

Email free icon   info@edudee.co.th

Internet free icon   http://www.edudee.co.th

Facebook free icon   www.facebook.co.th/edudee.th

Instagram free icon   edudee_education