เปิดตัวหลักสูตร NCUK ณ สถานฑูตประเทศอังกฤษนัองไทม์ ศิษย์เก่าเอ็ดยูดี อดีดนักเรีนยแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมงานเปิดตัวหลักสูตรปริญญาตรีเส้นทางใหม่
เรียน 2 ปีในไทย และ 2 ปีใน UK การันตีการเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอังกฤษ ณ สถานเอกอัคราชฑูตอังกฤษ
ประจำประเทศไทย

เจ้าหน้าที่สถาบันเอ็ดยูดีได้รับเชิญเข้าร่วมงานเปิดตัวหลักสูตร NCUK ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ณ ณ สถาน
เอกอัคราชฑูตอังกฤษประจำประเทศไทย

 


ติดต่อสถาบันเอ็ดยูดี
โทร                   02-0048828, 0863859444
Line ID             edudee  
อีเมล์                 info@edudee.co.th
Website             http://www.edudee.co.th
Facebook          www.facebook.co.th/edudee.th
Instagram          edudee_education