เปิดตัวหลักสูตร NCUK ณ สถานฑูตประเทศอังกฤษนัองไทม์ ศิษย์เก่าเอ็ดยูดี อดีดนักเรีนยแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมงานเปิดตัวหลักสูตรปริญญาตรีเส้นทางใหม่
เรียน 2 ปีในไทย และ 2 ปีใน UK การันตีการเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอังกฤษ ณ สถานเอกอัคราชฑูตอังกฤษ
ประจำประเทศไทย

เจ้าหน้าที่สถาบันเอ็ดยูดีได้รับเชิญเข้าร่วมงานเปิดตัวหลักสูตร NCUK ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ณ ณ สถาน
เอกอัคราชฑูตอังกฤษประจำประเทศไทย

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------
 

Phone symbol of an auricular inside a circle free icon   02-0048828, 0863859444

Line free icon   @edudeethailand

Email free icon   info@edudee.co.th

Internet free icon   http://www.edudee.co.th

Facebook free icon   www.facebook.co.th/edudee.th

Instagram free icon   edudee_education