เตรียมพร้อมก่อนสอบชิงทุนแลกเปลี่ยนเอ็ดยูดีน้องๆ ที่กรอกใบสมัครสอบและชำระค่าสมัครสอบโครงการทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ 200 บาท เรียบร้อยแล้ว พี่ๆ
เอ็ดยูดีจะส่งอีเมล์แจ้ง Confirm กำหนดการสอบและระบุห้องสอบ 2-3 วันก่อนถึงวันสอบ เรามาดูกันดีกว่าว่าต้องเตรียมตัวอย่างไร
บ้างก่อนสอบชิงทุนแลกเปลี่ยนเอ็ดยูดีให้ ปัง ปัง ปัง!1. นักเรียนต้องเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนมาในวันสอบ ในการทำข้อสอบนักเรียนสามารถใช้ทั้งปากกาและดินสอคะ
2. นักเรียนต้องเตรียมบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียน เพื่อใช้ในการแสดงตนก่อนลงทะเบียนสอบ
3. นักเรียนต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนมาในวันสอบ
4. นักเรียนต้องนำหลักฐานการชำระค่าสมัครสอบมาด้วย (ส่วนที่ทางธนาคารคืนกลับมาให้) กรณีที่นักเรียนไม่ได้รับอีเมล์แจ้ง
    Confirm หรือไม่มีชื่อในการสอบ

นอกจากที่นักเรียนต้องเตรียมอุปกรณ์ในการสอบแล้ว พี่ๆเอ็ดยูดีขอให้น้องๆเตรียมพร้อมด้านภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นการ
อ่านหนังสือ ดูหนัง และฟังเพลงเป็นภาษาอังกฤษ จะช่วยนักเรียนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างดียิ่งขึ้นคะ

 

ติดต่อสถาบันเอ็ดยูดี
โทร                    02-0048828, 0863859444
Line ID              edudee  
อีเมล์                  info@edudee.co.th
Website              http://www.edudee.co.th
Facebook           www.facebook.co.th/edudee.th
Instagram           edudee_education