เรียนภาษาอังกฤษ ณ เมืองเคนต์ ประเทศอังกฤษ

ปิดเทอมใหญ่ที่จะถึงนี้ มาฝึกภาษาอังกฤษ ทำกิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมผจญภัย กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมอื่นๆที่มีให้เลือกมากกว่า 50 ชนิด ร่วมกับเพื่อนนักเรียนอังกฤษและนักเรียนยุโรปชาติอื่นๆ อีกทั้งนักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อสิ้นสุดโครงการ ซึ่งสามารถนำไปประกอบ Portfolio เพื่อยื่นเข้ามหาวิทยาลัยระบบ TCAS ในอนาคต

  • รับนักเรียนอายุระหว่าง 11 - 17 ปี
  • ออกเดินทาง วันที่ 31 มีนาคม - 26 เมษายน 2561
  • โรงเรียนเป็น campus ที่ออกแบบมาเพื่อการเรียนรู้ (ไม่ใช่สถาบันตึกแถว)
  • เดินทางโดยสายการบินระดับ 5 ดาว (บินตรง)
  • หอพักนักเรียน นักเรียนชายและนักเรียนหญิงแยกที่พักเป็นสัดส่วน
  • อาหาร 3 มื้อ ดูแลโดยนักโภชนาการ
  • ท่องเที่ยวสุด Exclusive เช่น Buckingham Palace, Tower of London, Stratford Upon Avon, Stonehenge, Bath, และ Bristol เป็นต้น
  • เยี่ยมชมและสัมผัสบรรยากาศมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก University of Oxford

สิทธิพิเศษ

  • ภายหลังกลับจากโครงการนักเรียนทุกคนจะได้รับการแนะแนวเพื่อสอบชิงทุนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ
  • หลังกลับจากโครงการ นักเรียนจะได้รับการประเมินภาษาอังกฤษโดยแบบทดสอบมาตรฐานสากล ผลสอบสามารถเทียบเคียง TOEFL และ IELTS


โปรแกรมการเดินทาง

 

ข้อมูล Grosvenor Hall, Kent, UKขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกใบสมัครออนไลน์ หรือกรอกใบสมัครและส่งด้วยตนเองได้ที่สถาบันเอ็ดยูดี
2. ชำระค่าลงทะเบียน 20,000 บาท (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระค่าโครงการ) ณ วันที่ทำการใบสมัครพร้อมส่งสำเนา Passport
   *พิเศษรับส่วนลด 3,000 บาท! เมื่อนักเรียนทำการสมัครและชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 15 มกราคม 2561
3. จัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่า ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561
4. ชำระค่าโครงการส่วนที่เหลือหลังจากที่นักเรียนได้รับวีซ่า (สอบถามเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่สถาบัน)
5. ปิดรับสมัครวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

 

----------------------------------------------------------------------------------------------
 

Phone symbol of an auricular inside a circle free icon   02-0048828, 0863859444

Line free icon   @edudeethailand

Email free icon   info@edudee.co.th

Internet free icon   http://www.edudee.co.th

Facebook free icon   www.facebook.co.th/edudee.th

Instagram free icon   edudee_education