รู้หรือไม่? White Christmas? มีที่มาอย่างไรเมื่อพูดถึง “White Christmas” เชื่อว่ามีหลายคนจะนึกถึงวันคริสต์มาสที่มีหิมะตกลงมาและทุกพื้นที่ปรกคลุมไป
ด้วยสีขาวอย่างแน่นอน แต่ความจริงแล้ว “White Christmas” คือ “คริสต์มาสอีฟ” ซึ่งจะตรงกับวันที่ 24 ธันวาคม
ของทุกปี โดยในวันนี้ ชาวคริสต์จำนวนมากจะเดินทางไปร่วมพิธีนมัสการ ตามโบสถ์คาทอลิค ทำกันในเวลาเที่ยงคืน
หรือที่ทางเยอรมนีเรียกว่า “ไวฮนาคท” (Weihnacht) หรือมีความหมายเดียวกันกับคำว่า “White Christmas”
ซึ่งถือว่าเป็น “คืนอันศักดิ์สิทธิ์”


เทศกาล Christmas หรือ Christmas day จะตรงกับวันที่ 25 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งตามศาสนาคริสต์จะถือว่า
วันที่ 25 ธันวาคมนั้นเป็นวันประสูติของพระเยซู ศาสดาแห่งศาสนาคริสต์ ก็จะมีการเฉลิมฉลองกันตามบ้านเรือน และ
ถือเป็นโอกาสดีที่จะมีการพบปะระหว่างญาติพี่น้อง ส่วนในตอนกลางคืนทุกคนในครอบครัวจะร่วมรับประทานอาหาร
ค่ำและเมนูสำคัญบนโต๊ะอาหารคืนวันคริสต์มาสนั่นก็คือ ไก่งวง นั่นเอง


อยากสัมผัสประสบการณ์ White Christmas สมัครสอบชิงทุนแลกเปลี่ยนวันนี้!

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------
 

Phone symbol of an auricular inside a circle free icon   02-0048828, 0863859444

Line free icon   @edudeethailand

Email free icon   info@edudee.co.th

Internet free icon   http://www.edudee.co.th

Facebook free icon   www.facebook.co.th/edudee.th

Instagram free icon   edudee_education