ไปงาน Dek-D Admission Ent 4.0 Fair กันเถอะ #EduDeeEventน้องๆที่มีความสนใจอยากเรียนต่อต่างประเทศหรืออยากฝึกฝนทักษะทางภาษาแต่ยังไม่มีข้อมูล พี่ๆเอ็ดยูดีพร้อมให้ข้อมูลและ
คำปรึกษาอย่างเป็นกันเอง และพบกับกิจกรรมมากมายที่เตรียมพร้อมให้น้องๆ ทั้งยังเปิดรับสมัครสอบโครงการทุนแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมระหว่างประเทศ USA, New Zealand, Canada, Iraland รอบแรกอีกด้วย น้องๆมาพบกับพี่ๆเอ็ดยูดีได้ที่งาน
Dek-D's Admission Ent 4.0 Fair บูธ C32 กันได้นะคะ

อ่านข้อมูลงาน Dek-D's Admission Ent 4.0 Fair เพิ่มเติม

 ติดต่อสถาบันเอ็ดยูดี
โทร                   02-0048828, 0863859444
Line ID             edudee  
อีเมล์                 info@edudee.co.th
Website             http://www.edudee.co.th
Facebook          www.facebook.co.th/edudee.th
Instagram          edudee_education