ตรวจสอบศูนย์สอบส่วนภูมิภาค ภาคเรียนที่ 2ชิงทุนแลกเปลี่ยนส่วนภูมิภาคสอบภาคเรียนที่ 2 เลือกเดินทาง 5 ประเทศ ได้แก่ อเมริกา นิวซีแลนด์ แคนาดา ไอร์แลนด์
และอังกฤษ พร้อมทั้งชิงทุนสมทบเพิ่มเติมกว่า 200,000 บาท!!!

ศูนย์สอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
  สมัครสอบได้ที่ คุณครูแก้วตา ชาวไทย ติดต่อห้องพักครู หรือ โทร 089-719-2614
  จัดสอบ ภาคเรียนที่ 2

   
 • โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
  สมัครสอบได้ที่ คุณครูสุภาพร สีสังข์ ติดต่อ ตึก 2 ชั้น 2 ห้องพักครูกลุ่มสาระต่างประเทศ หรือ โทร 091-054-5877
  จัดสอบ ภาคเรียนที่ 2

   
 • โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ
  สมัครสอบได้ที่ คุณครูจินต์ภาณี กองจินดา ติดต่อห้องพักครู หรือ โทร 087-953-6429
  จัดสอบ ภาคเรียนที่ 2

   
 • ครูเอิง English Korat จังหวัดนครราชสีมา
  สมัครสอบได้ที่ โทร 085-2055-298
  สอบถามวันสอบได้ที่ ครูเอิง English Korat

   
 • โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น
  สมัครสอบได้ที่ อาจารย์วิรัช พิมพา 
  ห้องพักครู กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 743
  สอบวันที่  24 พฤศจิกายน 2561

   
 • โรงเรียนสารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม
  สมัครสอบได้ที่ อาจารย์
  วิกรณ์ มากดี ห้องพักครูหมวดภาษาต่างประเทศ
  สอบวันที่  24 พฤศจิกายน 2561

   
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร
  สมัครสอบได้ที่ อาจารย์เสกสิทธิ์ ปาละสิทธิ์ ติดต่อห้องแนะแนว

  จัดสอบ ภาคเรียนที่ 2

   

ติดตามศูนย์สอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มเติม 


ศูนย์สอบภาคเหนือ

 • โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก 
  สมัครสอบได้ที่ คุณครูวราพร น้อยวงศ์ โทร 087-210-4747
  จัดสอบ ภาคเรียนที่ 2

ติดตามศูนย์สอบภาคเหนือเพิ่มเติม


ศูนย์สอบภาคตะวันตก

 • โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี
  สมัครสอบได้ที่ คุณครูกุนทินี จำปาเรือง โทร 080-269-9629
  จัดสอบ ภาคเรียนที่ 2

ติดตามศูนย์สอบภาคตะวันตกเพิ่มเติม


ศูนย์สอบภาคตะวันออก

 • โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง
  สมัครสอบได้ที่ คุณครูสุนิสา บุดดีคำ ติดต่อ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 925
  จัดสอบ ภาคเรียนที่ 2

ติดตามศูนย์สอบภาคตะวันออกเพิ่มเติม


ศูนย์สอบภาคใต้

 • โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  สมัครสอบได้ที่ คุณครูสุภา อุ่นเรือน โทร 081-990-8523 และคุณครูสุภาณี หมอเต๊ะ โทร 081-095-3931
  จัดสอบ ภาคเรียนที่ 2

ติดตามศูนย์สอบภาคใต้เพิ่มเติม
 

ศูนย์สอบภาคกลาง

 • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จังหวัดปทุมธานี
  สมัครสอบได้ที่ อาจารย์สุธาสินี เวียงวิวัฒน์ ศูนย์วิชาภาษาต่างประเทศ ชั้น 4 อาคารสิรินร 1
  จัดสอบ ภาคเรียนที่ 2

ติดตามศูนย์สอบภาคกลางเพิ่มเติม

 

ขั้นตอนการสมัครศูนย์สอบต่างจังหวัด

 1. ดาวน์โหลดใบสมัครสอบ พร้อมกรอกข้อมูลด้วยตนเองก่อนนำไปยื่นพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสอบที่อาจารย์ผู้ประสานงาน
 2. อาจารย์ผู้ประสานงานจะเป็นผู้แจ้งวัน เวลา และสถานที่สอบแก่นักเรียน
 3. ผลสอบจะประกาศหลังจากวันสอบข้อเขียนประมาณ 2 สัปดาห์
 4. นักเรียนที่สอบผ่านข้อสอบเขียนจะได้สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่เอ็ดยูดีจะเป็นผู้แจ้งวันและเวลาในการสอบสัมภาษณ์ 

 
สอบถามข้อมูลเพิ่ม

Phone symbol of an auricular inside a circle free icon   02-0048828, 0863859444

Line free icon   @edudeethailand

Email free icon   info@edudee.co.th

Internet free icon   http://www.edudee.co.th

Facebook free icon   www.facebook.co.th/edudee.th

Instagram free icon   edudee_education