ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนการสมัครศูนย์สอบกรุงเทพฯ
1. กรอกใบสมัครสอบออนไลน์ หรือ สมัครสอบผ่านอาจารย์ผู้ประสานงานที่โรงเรียน 

2. นำแบบฟอร์มการชำระเงิน (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระค่าธรรมเนียมการสอบ) ไป ชำระค่าธรรมเนียมการสอบเป็นเงิน 250 บาท ผ่านทางธนาคารกรุงเทพได้ทุกสาขา และต้องชำระค่าสมัครสอบภายในวันและเวลาที่สถาบันกำหนด ธนาคารจะแจ้งรายชื่อผู้ที่ชำระค่าธรรมเนียมการสอบเรียบร้อยแล้วกลับมาทางสถาบันฯโดยตรง
3. ทางโครงการจะแจ้งกำหนดการสอบรวมทั้งสถานที่สอบให้แก่นักเรียน ประมาณ 2-3 วัน ก่อนสอบอีกครั้ง กลับไปยังอีเมล์ที่นักเรียนได้กรอกในใบสมัคร
4. นักเรียนต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียน รวมทั้งนำเครื่องเขียนและนำบัตรประชาชนหรือ บัตรนักเรียน มาเพื่อแสดงตนในวันสอบ


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสถาบันเอ็ดยูดี (EduDee)
โทร 02-0048828, 0863859444
ไอดีไลน์ @edudeethailand
อีเมล์ info@edudee.co.th
เว็บไซต์ http://www.edudee.co.th
เฟสบุ๊ก www.facebook.co.th/edudee.th
อินสตาแกรม edudee_education