ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนการสมัครที่ศูนย์สอบภูมิภาค / อาจารย์ผู้ประสานงาน
1. ตรวจสอบศูนย์สอบส่วนภูมิภาค
2. กรอกใบสมัคร (ดาวน์โหลดใบสมัครสอบ) และชำระค่าธรรมเนียมการสอบ 250 บาท ได้ที่อาจารย์ผู้ประสานงาน
3. อาจารย์ผู้ประสานงานจะเป็นผู้แจ้งกำหนดการสอบรวมทั้งสถานที่สอบให้แก่นักเรียนโดยตรง
4. นักเรียนต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียน รวมทั้งนำเครื่องเขียนและนำบัตรประชาชนหรือ บัตรนักเรียนมาเพื่อแสดงตนในวันสอบ 

 

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสถาบันเอ็ดยูดี (EduDee) 
โทร 02-0048828, 0863859444
ไอดี ไลน์ @edudeethailand
อีเมล์ info@edudee.co.th
เว็บไซต์ http://www.edudee.co.th
เฟสบุ๊ก www.facebook.co.th/edudee.th
อินสตาแกรม edudee_education