เกี่ยวกับเรา

คุณสุจิตรา ลออนวล (President)

 • Furthered her studies in Charleston, West Virginia (USA).
 • Received training in medical assistance at Ohio State College and in psychology training in Youngstown, Ohio.
 • Worked as a medical assistance for 15 years in East Liverpool, Ohio. 
 • Was a substitute teacher at St. Aloysius School, East Liverpool, Ohio for more than 5 years.
 • Served for one term as the President of the East Liverpool Women's Auxiliary at East Liverpool Hospital.   

     คุณสุจิตรา ลออนวล เดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อศึกษาต่อในระดับไฮสคูล หลังจากที่อาศัย เรียน และทำงานที่สหรัฐอเมริกาเกือบ 20 ปี ในที่สุดคุณสุจิตราเดินทางกลับประเทศไทย ไม่ช้าหลังจากที่เธอได้ช่วยลูกๆทั้ง 3 คน ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่แบบสังคมโลกตะวันออกในประเทศไทย คุณสุจิตราได้มองหางานซึ่งทำให้เธอสามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษที่เชี่ยวชาญแบบเจ้าของภาษารวมทั้งความสามารถในการทำงานภายในองค์กรของเธอ

     คุณสุจิตราได้รับเชิญให้ร่วมงานกับโรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ (International School Bangkok: ISB) ในฐานะบรรณารักษ์ในระดับประถมศึกษาระยะหนึ่ง หลังจากนั้นเข้าทำงานในตำแหน่งหัวหน้าส่วนให้คำปรึกษาระดับมัธยมศึกษา หลังจากที่ทางโรงเรียนนานาชาติกรุงเทพได้ทบทวนประวัติของเธอและได้พิจารณาว่าคุณสุจิตราเหมาะสมอย่างยิ่งกับงานที่สามารถรับแรงกดกัน การร้องขอ รวมทั้งการใช้เวลาในตำแหน่งฝ่ายนายทะเบียนระดับมัธยมศึกษา ซึ่งต้องการบุคคลที่ต้องติดต่อกับนักเรียนและผู้ปกครองได้อย่างมีไหวพริบ เชี่ยวชาญ มีกาลเทศะ อีกทั้งต้องดำเนินการอย่างสอดคล้องกับกฎระเบียบที่เข้มงวดและรักษาข้อมูลต่างๆซึ่งมิอาจถูกเปิดเผยได้ คุณสุจิตราทำงานในตำแหน่งนี้ได้อย่างราบรื่นและช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษากว่า 3,000 คน ตลอดระยะเวลาในอาชีพการงานภายใต้ตำแหน่งนายทะเบียนกว่า 18 ปี        

     แต่สื่งนี้มิได้เพียงพอสำหรับความตั้งใจของคุณสุจิตรา เธอยังทำงานนอกเวลาหลังจากงานประจำในองค์กรที่ทำโปรแกรมนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างๆ อีกด้วย เพื่อที่จะช่วยเหลือนักเรียนในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ขณะที่อยู่ ณ ต่างแดน รวมทั้งเป็นวิทยากรหลักในการให้ข้อมูลต่างๆ รวมถึงการจัดค่ายปฐมนิเทศและการให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองของนักเรียนต่างๆ เกี่ยวกับโอกาสและการเตรียมความพร้อมของโครงการแลกเปลียนด้วย ด้วยประสบการณ์องค์ความรู้ที่มีอย่างแท้จริง คุณสุจิตราได้ร่วมงานกับเอ็ดยูดีในฐานะประธานบริษัทและเป็นที่ปรึกษาหลักด้านการศึกษาขององค์กร   

 

คุณยศวัจน์ ศิริดิษยพงษ์ (General Manager)

 • Has worked in the international education field for more than 10 years 
 • Worked for "Department of Education - Adult Education (Australia)" for 2 years
 • Master of Commerce in Information Systems (MIS) from University of Tasmania, Australia (Award & Honours: Tasmania International Scholorships (TIS)  
 • Graduate Diploma in IS, University of Tasmania
 • Certificate IV in Business Management (TAFE), Australia 
 • Certificate IV in Assessment and Workplace Training (TAFE), Australia
 • Bachelor of Science, major in Psychology from Burapha University, Thailand    

     คุณยศวัจน์เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและการทำงานอย่างมีประสิทธิผลอย่างยิ่ง เต็มเปี่ยมด้วยความตั้งใจอย่างแรงกล้าในการช่วยเหลือบุคคลอื่นๆ ในการเปิดหาโอกาสเพื่อการเติบโตทางการศึกษาและความก้าวหน้าส่วนบุคคล อีกทั้งตั้งมั่นในการสนับสนุนให้นักเรียนแลกเปลี่ยนประสบความสำเร็จในช่วงปีของการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ

     คุณยศวัจน์ถูกดึงตัวโดยหนึ่งในองค์กรการศึกษาชั้นนำระดับโลกซึ่งดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน คุณยศวัจน์ทำให้หน่วยงานในประเทศไทยขององค์กรดังกล่าวขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในแถบเอเซียแปซิฟิก ทั้งในด้านคุณภาพ และจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เขาริเริ่มนำวิธีการต่างๆมาใช้เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทั้งในด้านภาษา รวมทั้งสิ่งที่นักเรียนถูกคาดหวัง สิ่งต่างๆที่มีโอกาสที่จะได้ประสบพบเจอในช่วงหนึ่งปีในต่างแดน รวมถึงการเรียนในระบบตะวันตก ผลที่ได้รับคือนักเรียนแลกเปลี่ยนของเขาเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากมูลนิธิที่ต่างประเทศอย่างกว้างขวาง ว่าสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมและดียิ่งกับครอบครัวอุปถัมภ์ที่ไปอาศัยอยู่ด้วย นักเรียนทุกคนได้รับการสอนให้มีความคิดในเชิงบวกและได้รับคะแนนภาษาอังกฤษค่อนข้างสูง นอกจากนี้เด็กนักเรียนไทยภายใต้การดูแลของคุณยศวัจน์ยังได้รับการโหวตเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิที่ต่างประเทศด้านการแลกเปลี่ยน ว่ามีคุณภาพและความพร้อมเป็นอันดับ 1 ของโลกเมื่อเทียบกับเด็กนักเรียนจากชาติอื่นกว่า 14 ประเทศในปี 2013

     อีกความประทับใจคือการที่คุณยศวัจน์ส่งนักเรียนแลกเปลี่ยนไปยังประเทศต่างๆ กว่า 11 ประเทศ ประกอบด้วยออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ไอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ฮ่องกง แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมัน และคอสตาริก้า ดังนั้นในท้ายที่สุดจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่คุณยศวัจน์ได้รับเสียงสะท้อนจากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ปกครองในระดับดีเยี่ยม และติดอันดับผู้จัดการโครงการแลกเปลี่ยนที่มีผลงานเยี่ยมยอดจากมูลนิธิที่ต่างประเทศ 3 ปีซ้อน รวมถึงการได้รับเชิญไปบรรยายให้ผู้ดำเนินการโครงการแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ และเพื่อฝึกอบรมเจ้าหน้าที่มูลนิธิที่ประเทศสหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, นิวซีแลนด์, เกาหลีใต้ รูปแบบการปฏิบัติงานของเขาถูกพิจารณาเป็นต้นแบบในการทำงานทั่วโลก เขานำทักษะ ความตื่นตัว ความมุ่งมั่นเกี่ยวกับโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนมาสู่องค์กร EduDee ด้วยคุณภาพสูงสุด      

 

ดร.วราวุธ หิรัญยศิริ (Program Director)

 • Doctoral of Business Administration (Industrial Business and Human Resource Development) from King Mongkut's University of Technology, North Bangkok  
 • Master of Arts (Developmental Psychology) with the highest score in class from Chulalongkorn University
 • Master of International Business from The University of Melbourne (Australia)
 • Bachelor of Arts (Political Science), major in International Relations with second class honours from Chulalongkorn University    

     หนึ่งในนักการศึกษาอย่างแท้จริง ดร.วราวุธซึ่งสำเร็จปริญญาเอกด้านธุรกิจอุตสาหกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมทั้งปริญญาโทใบหนึ่งด้านจิตวิทยาและอีกปริญญาบัตรด้านธุรกิจระหว่างประเทศ ตลอดเวลายาวนานที่สั่งสมมิใช่เพียงองค์ความรู้เชิงวิชาการที่เปี่ยมล้นแต่ยังรวมถึงประสบการณ์ในการทำงานกับองค์กรต่างๆ ทั้งองค์กรระหว่างประเทศที่ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากองค์การสหประชาชาติ รวมทั้งองค์กรธุรกิจภาคเอกชนต่างๆ ที่ซึ่งดร.วราวุธได้เพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กรในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์ อีกทั้งเขายังแบ่งปันความรู้แก่อนุชนรุ่นใหม่ในฐานะอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัยอีกด้วย

     ในด้านของความรู้ทางจิตวิทยา ดร.วราวุธได้ให้คำปรึกษาทั้งในแง่ข้อกังวลส่วนบุคคล การเรียน และการใช้ชีวิตทั้งแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยของเขาและบุคคลในองค์กรที่เขาร่วมงานด้วย ความสำเร็จอื่นๆ ของดร.วราวุธแผ่กว้างในแง่มุมต่างๆ ภายในองค์กรนับจากการริเริ่มระบบการจัดการความรู้รวมไปถึงการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่วัฒนธรรมองค์กร เพื่อเสริมสร้างความมุ่งมั่นรับผิดชอบของบุคคลในระยะยาว

     สำหรับเขาแล้วการศึกษาที่เหมาะสมและแข็งแกร่งเป็นพื้นฐานหลักในการเปิดกว้างประตูสู่โอกาสในอนาคต ประกอบกับความรักในการสอนและการเรียนรู้ ความปรารถนาในการช่วยเหลือเยาวชนในปัจจุบันให้เติบโตผ่านประสบการณ์ทางการศึกษา ความชำนาญการด้านทรัพยากรมนุษย์ ประสบการณ์ในการทำงาน และทักษะในการให้คำปรึกษา จะช่วยให้เราพัฒนาบุคคลโดยยึดถือผู้เรียนเป็นศูนย์กลางจากความร่วมมือผ่านบริการด้านการพัฒนาและการศึกษา  

 

แซนดราซู หาญอุตสาหะ (Consultant)

 • Teaches English at reputable leading schools  
 • TEFL/TESOL certified
 • Graduate Diploma in Teacher Education
 • MBA, Sasin Graduate Institute of Business Adminstration (GIBA)
 • English news announcer for NBT, NNT, Radio Thailand and Parliament Radio

     ได้รับโอกาสในการสอนนักเรียนที่มีอายุน้อยกว่าในขณะที่เรียนในระดับมัธยมปลาย คุณแซนดราซู (หรือแซนดร้า) ค้นพบความรักในการสอนภาษาอังกฤษและการช่วยเหลือผู้อื่น ในช่วงที่เธอเข้าสู่โลกธุรกิจ คุณแซนดร้าทำงานในฐานะผู้ประสานงานระหว่างประเทศและได้รับการคัดเลือกให้สอนคอร์สภาษาอังกฤษต่างๆแก่บุคลากรในองค์กรทั้งก่อนและหลังเวลาการปฏิบัติงาน หลังจากนั้นเธอได้ก้าวสู่อาชีพการงานด้านการสอนมากยิ่งขึ้นและได้รับประกาศนียบัตรด้านการสอนภาษาอังกฤษในเวลาต่อมา เธอมิได้เพียงสอนภาษาอังกฤษในระดับมหาวิทยาลัยแต่ยังครอบคลุมถึงคอร์สอื่นๆ ในระดับผู้บริหาร ซึ่งสอดคล้องกับปริญญาด้านธุรกิจของคุณแซนดร้าอีกด้วย อีกทั้งเธอยังได้วางแนวทางหลักสูตรและออกแบบแผนการสอนรวมทั้งประสานงานกับผู้สอนกว่า 25 คนต่อครั้ง เพื่อที่จะให้ความรู้แก่นักเรียนอีกหลายพันคนต่อภาคการศึกษา จนในที่สุดคุณแซนดร้าได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการด้านการสื่อสารของคณะในมหาวิทยาลัยที่เธอปฏิบัติงานอยู่ด้วย

     จากการได้รับชื่อเสียงด้านทักษะภาษาอังกฤษระดับเจ้าของภาษาของคุณแซนดร้า สายงานอาชีพของเธอได้แผ่ขยายออกไปครอบคลุมในงานส่วนของวิทยุ รายการโทรทัศน์ การแปลโดยทันทีขณะพูด อีกทั้งเธอยังได้ร่วมงานกับบริษัทชั้นนำที่มีชื่อเสียงในงานด้านการแปลเป็นภาษาเขียน การแก้ไข การตรวจอักษร อัดเสียงประกอบวีดีโอ/งานสื่อต่างๆ และการเขียนบทความ จึงไม่น่าแปลกใจสำหรับงานด้านนักเรียนแลกเปลี่ยนที่เธอจะสอนนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างชาติต่างๆ ที่เดินทางมายังประเทศไทย รวมทั้งสอนภาษาอังกฤษและคอร์สเตรียมความพร้อมสำหรับวัฒนธรรมตะวันตกแก่นักเรียนแลกเปลี่ยนไทยหลากหลายรุ่น

     ด้วยความสามารถทางภาษาของเธอ คุณแซนดร้าใช้ทักษะด้านภาษาและประสบการณ์การเรียนรู้วัฒนธรรมเพื่อทำความเข้าใจนักเรียนของเธอและมุ่งม่นอยู่เสมอในการปรับปรุงทักษะการสอนของเธอเอง แม้ว่าคุณแซนดร้าจะคาดหวังอย่างสูงต่อนักเรียนของเธอ พวกเขาต่างเข้าใจในท้ายที่สุดของการเรียนจากความปรารถนาของเธอที่ตั้งเป้าไว้และเชื่อในการศึกษา รวมทั้งการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต ดังนั้นเธอได้รับการประเมินด้านการสอนของเธอในระดับดีมากที่สุดรวมทั้งกลุ่มของการสอนระดับดีที่สุดจากนักเรียน ด้วยเหตุนี้ประวัติภูมิหลังในการทำงานต่างๆ ของเธอจึงเข้ากันได้อย่างเยี่ยมยอดกับสถาบันเอ็ดยูดี

 

สัมฤทธิ์ จูเนียร์ ลออนวล (Consultant)

 • Certified by IECA (Independent Education Consultant Association) of the USA
 • Graduate Diploma in Teacher Education
 • IB (International Baccalaureate) certification 
 • CISCO Networking Certification in Instruction
 • Master of Science in Computer Science
 • Bachelor in Computer Engineering

     คุณสัมฤทธิ์ (ที่รู้จักมากกว่าในนามของ แซม) ทำงานในด้านการศึกษามากกว่า 20 ปี เขาได้ปฏิบัติงานในฐานะนักการศึกษานานาชาติที่ได้รับการรับรอง ณ โรงเรียนนานาชาติชั้นนำในประเทศไทยมากกว่า 16 ปี มีประสบการณ์ด้านการสอนในวิชาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและคณิตศาตร์ในหลักของ International Baccalaureate คุณสัมฤทธิ์ยังดำรงตำแหน่ง Chief Administrator ของการสอบ SSAT (Secondary School Admissions Test) สำหรับศูนย์สอบในประเทศไทยมานานกว่า 15 ปี

     คุณสัมฤทธิ์ยังทำงานร่วมกับองค์กรนานาชาติ เช่น มูลนิธิ JUMP ซึ่งทำงานด้านการให้แรงบันดาลใจ เสริมพลัง และสร้างความผูกพัน ให้แก่นักเรียนยุวชนทั่วโลก รวมถึงในองค์กร IASAS ซึ่งสร้างความสามารถและความเติบโตทางการเรียนรู้และการศึกษาของนักเรียนผ่านโครงการแลกเปลี่ยนผ่านการแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนนานาชาติและงานต่างๆ เป็นต้น นอกจากนั้นคุณสัมฤทธิ์ยังเป็นผู้ให้คำแนะนำด้านการศึกษาโดยได้รับการรับรองจากสมาคมผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษาอิสระ (Independent Educational Consultants Association หรือ IECA) จากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเป็นบุคคลแรกและคนเดียวในประเทศไทย ในการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักเรียนในการศึกษาต่อทั้งสถาบัน โรงเรียน และมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา

     คุณสัมฤทธิ์นำความรู้อันท่วมท้นทั้งจากรับบการศึกษาในประเทศไทยเองและจากต่างประเทศ เขามีประสบการณ์อย่างกว้างขวางด้านการสอนและคุณสมบัติต่างๆ ครอบคลุมมิเพียงแต่ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และยังรวมถึงการให้คำแนะนำด้านการศึกษาขั้นสูงแก่นักเรียน ทั้งนี้คุณสัมฤทธิ์ยังสามารถให้คำแนะนำและเสริมสร้างความสามารถของนักเรียนแลกเปลี่ยนภายใต้องค์กร EduDee ให้ประสบผลสำเร็จในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน 

 

สะบรีนา ใบเงิน (Consultant)

 • Certificate of Education Technology and Instructional Literacy (COETAIL)
 • Licensure in Physics
 • M.S. in Secondary Education with Licensure in Integrated Earth Science/Chemistry
 • B.S. in Chemial/Physical Oceanography
 • Taught in US high schools for over 5 years

     คุณสะบรีนาเป็นนักการศึกษานานาชาติซึ่งมีประสบการณ์ด้านการสอนมากกว่า 10 ปี ทั้งในสหรัฐอเมริกาและโรงเรียนนานาชาติซึ่งมีชื่อเสียงในประเทศไทย คุณสะบรีนาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้าน Secondary Education รวมทั้งใบอนุญาตด้าน Integrated Earth Science/Chemistry and Physics และได้รับการรับรองด้าน Education Technology and Instructional Literacy (COETAIL) ในการใช้เทคโนโลยีของเธอเพิ่มพูนการเรียนรู้ของนักเรียน

     ทั้งๆที่ความมีชื่อเสียงในความเป็นครูบาอาจารย์แต่คุณสะบรีนาก็มีรอยยิ้มบนใบหน้าของเธออยู่เสมอ นักเรียนรับรู้ถึงความอบอุ่น การต้อนรับ ความทุ่มเท และความใส่ใจ ดังนั้นเธอจึงมีสายสัมพันธ์ที่ดีมากกับนักเรียน ผู้ปกครอง เพื่อนร่วมงาน และบุคลากรต่างๆ คุณสะบรีนาทุ่มเทช่วยเหลือนักเรียนให้มีความรู้รอบตัวโดยเป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำกิจกรรมต่างๆนอกหลักสูตรการเรียนการสอนอีกด้วย

     นอกเหนือไปจากการทำงานกับนักเรียนที่มีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจที่ไม่สูงนักไปยังนักเรียนที่มีฐานะที่สูง คุณสะบรีนายังมีประสบการณ์กับกลุ่มนักเรียนที่ศึกษาภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (English-as-a-Second-Language: ESL) และนักเรียนซึ่งต้องการได้รับการดูแลเป็นพิเศษอีกด้วย ดังนั้นบ่อยครั้งที่คุณสะบรีนาจะจับคู่ร่วมสอนกับครูท่านอื่นในห้องเรียนซึ่งมีระดับความหลากกลายสูงเกี่ยวกับระดับความเข้าใจและความสามารถด้านภาษาของนักเรียน

     ด้วยทักษะสองภาษาของเธอ ได้ถูกนำมาใช้เป็นอย่างดีโดยรัฐบาลไทยในด้านการแปลภาษาของนักเรียนไทยเป็นภาษาอังกฤษ และการแปลหนังสือด้านวิทยาศาสตร์รวมทั้งตำราวิชาวิทยาศาสตร์ของครูและการศึกษาวิจัยมากมาย คุณสะบรีนานำทักษะที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเองรวมทั้งมุมมองเชิงลึกมาสู่เอ็ดยูดีจากการศึกษาของเธอในสหรัฐอเมริกาและการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในกิจกรรมต่างๆในองค์กรของนักเรียนไทยเพื่อนำเสนอความเป็นไทยแก่ชาวต่างชาติ เธอมีองค์ความรู้และประสบการณ์อย่างยิ่งในการแบ่งปันกับทีมงานและบุคลากรอื่นๆซึ่งเอ็ดยูดีให้ความช่วยเหลือในเชิงการศึกษาแง่มุมต่างๆ