นักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นในส่วนของค่าเล่าเรียนบางส่วนหรือทั้งหมด ค่าธรรมเนียมอื่นๆรวมถึงการเดินทางไปต่างประเทศนั้น เป็นค่าใช้จ่ายที่ทางผู้เข้าร่วมโครงการต้องสบทบเข้าทางองค์กรแลกเปลี่ยน/องค์กรการศึกษาที่ต่างประเทศ การชำระค่าธรรมเนียมจะต้องชำระเป็นเงินบาท ยึดอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารกรุงเทพ ราคาขาย (ธนบัตร) ที่ USD 1-2 ณ เวลา 8.30 น. ของวันที่ชำระเป็นเกณฑ์

ประเทศ ระยะเวลา/ออกเดินทาง สมทบ
USA (J) 10 เดือน / August USD 13,400
USA (F) 10 เดือน / August USD 22,900
NZ (A) 12 เดือน / July USD 15,400
NZ (B) 12 เดือน / July USD 16,000
Canada 10 เดือน / August USD 19,400
Ireland 10 เดือน / August USD 21,900
UK 10 เดือน / August สอบถามเพิ่มเติม
จากเจ้าหน้าที่


*หมายเหตุ
1. ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการนั้น เป็นระยะเวลาโดยประมาณการเท่านั้น

                 2. ค่าโครงการข้างต้นสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการในปี 2019 ทั้งนี้ค่าโครงการในแต่ละปีการศึกษาจะแตกต่างกันและค่าโครงการข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site.Agree