02-004-8828

เอ็ดยูดีออแพร์

สถาบันเอ็ดยูดีมีบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในโครงการออแพร์ เราดูแลผู้เข้าร่วมโครงการ ออแพร์ทุกคนอย่างมืออาชีพและให้ความใส่ใจแก่ผู้สมัครทุกคนเหมือนคนในครอบครัว เจ้าหน้าที่ของเรามีประสบการณ์การเป็นออแพร์โดยตรงและสามารถให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้าร่วมโครงการออแพร์ตั้งแต่เริ่มต้น ไปจนถึงการเตรียมคุณสมบัติ การสร้างใบสมัครที่ดึงดูดครอบครัวอุปถัมภ์ การเลือกครอบครัวอุปถัมภ์ที่ใช่ ตลอดจนการเตรียมเอกสารวีซ่าและการเตรียมตัวก่อนเดินทาง

โครงการออแพร์

 

 

โครงการออแพร์เป็นหนึ่งในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยความร่วมมือของรัฐบาลไทยและรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการออแพร์จะอาศัยอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกากับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวอเมริกันเป็นระยะเวลา 1-2 ปี ด้วยวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน ประเภท J-1 ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกา ออแพร์จะมีรายได้ประมาณ 300,000 บาทต่อปี โดยได้รับรายได้ 195.75 เหรียญสหรัฐต่อสัปดาห์จากการทำงานดูแลเด็กๆของครอบครัวอุปถัมภ์ อีกทั้งยังได้รับทุนการศึกษา 500$ ต่อปี ในการเลือกเรียนหลักสูตรระยะสั้นที่ต้องการเรียนได้  ในระหว่างปีออแพร์จะมีโอกาสพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและโอกาสในการท่องเที่ยวทั่วอเมริกาอย่างปลอดภัย 

ถ้าคุณรักในการดูแลเด็ก  ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษ เพิ่มประสบการณ์ทำงานในต่างประเทศและมีความสนใจในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่แตกต่าง การเป็นออแพร์ถือเป็นโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตที่นอกจากคุณจะได้ค้นพบตัวเองแล้ว คุณยังจะได้ครอบครัวหลังที่สองอีกด้วย

 

ประโยชน์ในการเข้าร่วมโครงการออแพร์

 

 

การเข้าร่วมโครงการออแพร์นั้น ถือเป็นประสบการณ์เปลี่ยนชีวิตของใครหลายคน เพราะนอกจะได้โอกาสไปใช้ชีวิตในต่างประเทศด้วยค่าใช้จ่ายที่น้อยมากแล้ว ออแพร์ยังได้รับโอกาสอีกมากมายตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ ขึ้นอยู่กับว่าจุดประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการออแพร์ของแต่ละคนนั้นคืออะไร รายละเอียดด้านล่างนี้เป็นประโยชน์ที่ออแพร์ทุกคนจะได้รับในการเข้าร่วมโครงการ 1-2 ปี 

 • โอกาสอาศัยและเรียนรู้วัฒนธรรมอเมริกันอย่างใกล้ชิดกับครอบครับอุปถัมภ์
 • โอกาสทำงานสร้างรายได้ตลอดปีให้กับตนเอง 
 • โอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้สามารถใช้ได้จริงสำหรับการทำงานในอนาคต
 • โอกาสสร้างมิตรภาพใหม่ๆกับเพื่อนออแพร์ที่มาจากหลากหลายประเทศทั่วโลก
 • โอกาสท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาในราคาประหยัด
 • โอกาสในการพัฒนาบุคลิกภาพตัวเองและเสริมสร้างความมั่นใจ
 • โอกาสในการเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาของอเมริกาล ด้วยความสนับสนุนของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและครอบครัวอุปถัมภ์
 • โอกาสในการเพิ่มประวัติการทำงาน การเรียนในต่างประเทศบนใบสมัครงานของคุณสำหรับการสมัครงานในอนาคต

แน่นอนว่าออแพร์แต่ละคนจะได้รับประสบการณ์และโอกาสที่แตกต่างกันแม้ว่าคุณจะเดินทางพร้อมกับเพื่อนออแพร์คนอื่นก็ตาม ประสบการณ์การเป็นออแพร์จึงถูกเรียกว่า Unique experience ที่แตกต่างจากโครงการอื่นๆโดยสิ้นเชิง ประสบการณ์การเป็นออแพร์ครั้งหนึ่งในชีวิตจะเป็นประสบการณ์ที่สร้างโอกาสและประโยชน์ให้คุณได้อีกมากมายเกินกว่าที่คุณจะคาดหวังไว้ เมื่อคุณสำเร็จโครงการแล้ว คุณจะได้ค้นพบความเป็นคนใหม่ในตัวคุณ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการออแพร์

♦ เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 18-26 ปี 

♦ มีประสบการณ์การดูแลเด็กอย่างน้อย 500 ชั่วโมงและรวมกันต้องมีอย่างน้อย 2 ประสบการณ์

♦ จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

♦ มีใบขับขี่รถยนต์ในไทย

♦ ผ่านการวัดระดับภาษาจากเจ้าหน้าเอ็ดยูดี

♦ ไม่มีประวัติอาชญากรรม

♦ สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อ

♦ เข้าร่วมโครงการที่สหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 12 เดือนได้ (สามารถอยู่ต่อสูงสุดได้สองปี)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สำหรับผู้สมัครเข้าร่วมโปรแกรม Au Pair Pro  ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

♦ วุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา พัฒนาการเด็ก หรือด้านสาธารณสุข

♦ ต้องมีประสบการณ์การดูแลเด็กเต็มเวลา เป็นพี่เลี้ยง ครูอนุบาล ครูในโรงเรียน พยาบาลหรือผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

♦ อายุ 20 ปีขึ้นไป

โดย Au Pair Pro จะได้รับรายได้ 265 เหรียญสหรัฐต่อสัปดาห์และได้รับทุนการศึกษา 500 เหรียญสหรัฐจากครอบครัวอุปถัมภ์

ออแพร์ทำอะไรบ้าง

→ ดูแลความปลอดภัยให้กับเด็กๆ

→ ดูแลกิจวัตรประจำวันที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เช่น ทำความสะอาดเสื้อผ้า ดูแลความสะอาดบริเวณห้องนั่งเล่น 

→ เตรียมอาหาร ของว่างให้เด็ก

→ สามารถขับรถรับ-ส่งเด็กๆไปโรงเรียนหรือทำกิจกรรมนอกบ้านได้ หากครอบครัวอเมริกันต้องการ

 

ตามข้อกำหนดของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ออแพร์จะทำงานไม่เกิน 45 ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อวัน โดยมีวันหยุด 1 ½ – 2 วัน ต่อสัปดาห์และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ติดกันอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการออแพร์

-  ตั๋วเครื่องบินไป-กลับฟรี

-  อาหารและห้องนอนส่วนตัว ฟรี! โดยพักอาศัยในบ้านครอบครัวอเมริกัน 

-  รายได้ 195.75 เหรียญสหรัฐ ต่อสัปดาห์ (ออแพร์ที่สมัครโปรแกรม TutorCare จะได้รับรายได้ 146.81 เหรียญสหรัฐ)

-  ทุนการศึกษา 500 เหรียญสหรัฐต่อปี (ออแพร์ที่สมัครโปรแกรม TutorCare จะได้รับทุนการศึกษา 1000 เหรียญสหรัฐต่อปี)

-  ความช่วยเหลือในทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มเตรียมตัวจนจบโครงการ

- ได้รับสิทธิประกันสุขภาพและอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาโครงการ

- อบรมฟรีรวมที่พักและอาหารที่รัฐคอนเนคติคัตเป็นเวลา 3 วันเต็ม

- พักร้อน 2 สัปดาห์และสิทธิในการท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกาอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็น เวลา 30 วันหลังจากหมดอายุวีซ่าอีกด้วย

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

ออแพร์ที่ได้รับการคัดเลือกจากครอบครัวอเมริกัน จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเรื่อง ตั๋วเครื่องบินไป-กลับไทยสหรัฐอเมริกาฟรี ค่าเข้าร่วมการปฐมนิเทศที่คอนเนตทิคัต อาหาร ที่พักตลอด 3 วันและค่าเดินทางจากนิวยอร์กไปบ้านครอบครัวของเรา ออแพร์ทุกคนเข้าร่วมโครงการจะได้รับประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุขั้นพื้นฐานตลอดระยะเวลาของการเข้าร่วมโครงการ

ดังนั้นค่าใช้จ่ายที่ ออแพร์ต้องรับผิดชอบเองได้แก่

 • ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 3,000 บาท
 • ค่าดำเนินโครงการออแพร์ 45,000 บาท
 • ใบรับรองประวัติอาชญากรรม
 • ค่าตรวจสุขภาพ (ต้องตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลเท่านั้น)
 • ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า $160
 • Pocket Money  ขึ้นอยู่กับตัวบุคคล            

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการออแพร์

เราเข้าใจว่าการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการออแพร์เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นสำหรับผู้สมัคร แต่ละคนอาจใช้เวลาในเตรียมตัวที่แตกต่างกัน เจ้าหน้าที่เอ็ดยูดี จะให้ความช่วยเหลือออแพร์ของเราทุกคน ตั้งแต่การเตรียมเอกสารใบสมัคร การสัมภาษณ์กับครอบครัวอเมริกัน การเตรียมความพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์วีซ่า การเตรียมตัวก่อนออกเดินทาง เพื่อให้คุณมีความพร้อมมากที่สุดในการเดินทางไปอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาตลอด 1-2 ปี

ออแพร์ทุกคนจะมี 3 ช่วงเวลาสำคัญสำหรับการเข้าร่วมโครงการออแพร์ อันได้แก่

         1. ช่วงการเตรียมตัวทำใบสมัครออแพร์

       1.1 ลงทะเบียนฟังข้อมูลโครงการพร้อมทดสอบภาษาอังกฤษและสอบวัดทัศนคติโดยเจ้าหน้าที่ของเอ็ดยูดี

1.2 ทำคุณสมบัติให้ครบถ้วน ตามที่แจ้งในคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

1.3 กรอกใบสมัครออนไลน์ให้ครบถ้วนรวมถึงลงภาพเกี่ยวกับประสบการณ์ดูแลเด็กและครอบครัว

1.4 ส่งเอกสารเข้าร่วมโครงการออแพร์

สำเนาใบขับขี่ไทย

สำเนาพาสปอร์ต

สำเนาทรานสคริป (ใบเกรด) ฉบับภาษาอังกฤษ

ใบรับรองประวัติอาชญากร

ใบรับรองอ้างอิงการดูแลเด็ก 

ใบรับรองตัวบุคคล ( ต้องเป็น อาจารย์ หัวหน้างาน ผู้ที่อาวุโสกว่าผู้สมัคร)

1.5 ทำวิดิโอพรีเซนต์ตนเองไม่เกิน 3 นาที

2. ช่วงการสัมภาษณ์และคัดเลือกครอบครัวอเมริกัน (โฮสแฟมิลี่) ที่เหมาะสมกับคุณ

3. ช่วงการขอวีซ่าและเตรียมตัวออกเดินทาง

3.1  ชำระค่าโครงการและค่าวีซ่า

3.2  เข้าร่วมเวิร์คชอปสำหรับก่อนการขอวีซ่า

3.3  เข้าร่วมเวิร์คชอปสำหรับการเตรียมตัวก่อนออกเดินทาง

3.4  รับตั๋วเครื่องบินเพื่อออกเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกา

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site.Agree