02 004 8828

เอ็ดยูดีออแพร์

สถาบันเอ็ดยูดีมีบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในโครงการออแพร์ เราดูแลผู้เข้าร่วมโครงการ ออแพร์ทุกคนอย่างมืออาชีพและให้ความใส่ใจแก่ผู้สมัครทุกคนเหมือนคนในครอบครัว เจ้าหน้าที่ของเรามีประสบการณ์การเป็นออแพร์โดยตรงและสามารถให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้าร่วมโครงการออแพร์ตั้งแต่เริ่มต้น ไปจนถึงการเตรียมคุณสมบัติ การสร้างใบสมัครที่ดึงดูดครอบครัวอุปถัมภ์ การเลือกครอบครัวอุปถัมภ์ที่ใช่ ตลอดจนการเตรียมเอกสารวีซ่าและการเตรียมตัวก่อนเดินทาง

ออแพร์คืออะไร

 

โครงการออแพร์เป็นหนึ่งในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยความร่วมมือของรัฐบาลไทย และรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการออแพร์จะอาศัยอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกากับ ครอบครัวชาวอเมริกันได้ 1-2 ปี ด้วยวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน ประเภท J1 ภายใต้การกำกับ ดูแลของกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกา ออแพร์จะมีรายได้ทุกสัปดาห์จากการดูแลเด็กๆ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ได้รับทุนเรียนหลัก สูตรระยะสั้น มีโอกาสท่องเที่ยวทั่วอเมริกาและสัมผัสการใช้ชีวิตโดยพักอาศัยกับครอบครัว อเมริกัน ถ้าคุณรักในการดูแลเด็กและมีความสนใจในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่แตกต่าง ต้องการ พัฒนาบุคลิกภาพ และเปิดโลกกว้างให้กับตัวเอง การเป็นออแพร์ถือเป็นโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิต ของคุณที่นอกจากจะสร้างความทรงจำที่ดีตลอดชีวิตแล้วคุณยังจะได้ครอบครัวหลังที่สองอีกด้วย

 

ประโยชน์ในการเข้าร่วมโครงการออแพร์

การเข้าร่วมโครงการออแพร์นั้น ถือเป็นประสบการณ์เปลี่ยนชีวิตของใครหลายๆคน เพราะนอกจะได้โอกาสไปใช้ชีวิตในต่างประเทศด้วยค่าใช้จ่ายที่น้อยมากแล้ว ออแพร์ยังมีโอกาสอีกมากมายตลอดระยะเวลาที่อาศัยอยู่ที่อเมริกาขึ้นอยู่กับว่า จุดประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการออแพร์ของแต่ละคนนั้นคืออะไร รายละเอียดด้านล่างนี้เป็นประโยชน์ที่ออแแพร์ทุกคนจะได้รับในการเข้าร่วมโครงการ 1-2 ปี 

 • โอกาสอาศัย ทำงานและเรียนในประเทศสหรัฐอมเริกา 
 • โอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่กับครอบครัวอเมริกัน
 • โอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้สามารถใช้ได้จริงสำหรับการทำงานในอนาคต
 • โอกาสสร้างมิตรภาพใหม่ๆกับเพื่อนออแพร์ที่มาจากหลากหลายประเทศทั่วโลก
 • โอกาสท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาในราคาประหยัดและปลอดภัย
 • โอกาสในการพัฒนาบุคลิกภาพตัวเองและเสริมสร้างความมั่นใจ
 • โอกาสในการเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาของอเมริกาในราคาย่อมเยาว์ ด้วยความสนับสนุนของรัฐบาลสหรัฐฯ
 • โอกาสในการเพิ่มประวัติการทำงาน การเรียนในต่างประเทศบน CV ของคุณสำหรับการสมัครงานในอนาคต

แน่นอนว่าออแพร์แต่ละคนจะได้รับประสบการณ์และโอกาสที่แตกต่างกันแม้ว่าคุณจะเดินทางพร้อมกับเพื่อนออแพร์คนอื่นก็ตาม  ประสบการณ์การเป็นออแพร์จึงถูกเรียกว่า Unique experience หรือ ประสบการณ์ที่คุณเท่านั้นจะได้รับ  ประสบการณ์การเป็นออแพร์ครั้งหนึ่งในชีวิตจะเป็นประสบการณ์ที่สร้างโอกาสและประโยชน์ให้คุณได้อีกมากมายเกินกว่าที่คุณจะคาดหวังไว้ เมื่อคุณสำเร็จโครงก่ารแล้ว จะมีแต่คุณเท่านั้นจะบอกเล่าประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการออแพร์กับเอ็ดยูดี

- อายุ ระหว่าง 18-26 ปี ( 26 ปีไม่เกิน 5 เดือน จะพิจารณาเป็นรายบุคคลไป )

- มีประสบการณ์การดูแลเด็กอย่างน้อย 300 ชั่วโมง

- จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

- มีใบขับขี่รถยนต์ในไทยแบบ 1 ปี 2 ปี

- ไม่มีประวัติอาชญากรรม

- สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อ

- เข้าร่วมโครงการที่สหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 12 เดือนได้ (สามารถอยู่ต่อสูงสุดได้สองปี)

หน้าที่และความรับผิดชอบของออแพร์

- ทำงานไม่เกิน 45 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อวัน

- ดูแลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เช่น ดูแลเสื้อผ้า ดูแลความสะอาดและความปลอดภัย

- ทำอาหารให้เด็ก

- สามารถขับรถรับ-ส่งเด็กๆไปโรงเรียนหรือทำกิจกรรมนอกบ้านได้ หากครอบครัวอเมริกันต้องการ

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการออแพร์

-  ตั๋วเครื่องบินไป-กลับฟรี

-  อาหารและห้องนอนส่วนตัว ฟรี! โดยพักอาศัยในบ้านครอบครัวอเมริกัน 

-  รายได้ 195.75 เหรียญสหรัฐ ต่อสัปดาห์

-  ทุนการศึกษา 500 เหรียญสหรัฐ ต่อปี ( 6 หน่วยกิต)

-  ความช่วยเหลือในทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มเตรียมตัวจนจบโครงการ

- ได้รับสิทธิประกันสุขภาพและอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาโครงการ

- อบรมฟรีรวมที่พักและอาหารที่รัฐคอนเนคติคัตเป็นเวลา 3 วันเต็ม

- พักร้อน 2 สัปดาห์และสิทธิในการท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกาอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็น เวลา 30 วันหลังจากหมดอายุวีซ่าอีกด้วย

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

ออแพร์ที่ได้รับการคัดเลือกจากครอบครัวอเมริกัน จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเรื่อง ตั๋วเครื่องบินไป-กลับไทยสหรัฐอเมริกาฟรี ค่าเข้าร่วมการปฐมนิเทศน์ที่คอนเนตทิคัต อาหาร ที่พักตลอด 3 วันและค่าเดินทางจากนิวยอร์กไปบ้านครอบครัวของเรา ออแพร์ทุกคนเข้าร่วมโครงการจะได้รับประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุขั้นพื้นฐานตลอดระยะเวลาของการเข้าร่วมโครงการ

ดังนั้นค่าใช้จ่ายที่ ออแพร์ต้องรับผิดชอบเองได้แก่

 • ค่าดำเนินโครงการออแพร์ 45,000 บาท
 • ใบรับรองประวัติอาชญากรรม
 • ค่าตรวจสุขภาพ (ต้องตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลเท่านั้น)
 • ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า $160
 • Pocket Money  ขึ้นอยู่กับตัวบุคคล                                                                                                                                                                                รวมเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 50,000 บาท

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการออแพร์

เราเข้าใจว่าการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการออแพร์เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นสำหรับผู้สมัคร แต่ละคนอาจใช้เวลาในเตรียมตัวที่แตกต่างกัน เจ้าหน้าที่เอ็ดยูดี จะให้ความช่วยเหลือออแพร์ของเราทุกคน ตั้งแต่การเตรียมเอกสารใบสมัคร การสัมภาษณ์กับครอบครัวอเมริกัน การเตรียมความพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์วีซ่า การเตรียมตัวก่อนออกเดินทาง เพื่อให้คุณมีความพร้อมมากที่สุดในการเดินทางไปอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาตลอด 1-2 ปี

ขอให้คุณเข้าใจว่า ออแพร์ทุกคนจะมี 3 ช่วงเวลาสำคัญสำหรับการเข้าร่วมโครงการออแพร์ อันได้แก่

1. ช่วงการเตรียมตัวทำใบสมัครออแพร์

1.1 ลงทะเบียนฟังข้อมูลโครงการพร้อมทดสอบภาษาอังกฤษและสอบวัดทัศนคติโดยเจ้าหน้าที่ของเอ็ดยูดี

1.2 ทำคุณสมบัติให้ครบถ้วน ได้แก่

 เก็บชั่วโมงในการดูแลเด็กให้ครบถ้วน

 ทำใบขับขี่รถยนต์ของไทย

 ฝึกภาษาอังกฤษให้เพียงพอสำหรับการสัมภาษณ์กับครอบครัวอเมริกัน

เตรียมรูปภาพที่ประโยชน์กับการสมัครเข้าร่วมโครงการ

1.3 ส่งเอกสารเข้าร่วมโครงการออแพร์

สำเนาใบขับขี่ไทย

สำเนาพาสปอร์ต

สำเนาทรานสคริป (ใบเกรด) ฉบับภาษาอังกฤษ

ใบรับรองประวัติอาชญากร

ใบรับรองอ้างอิงการดูแลเด็ก 

ใบรับรองตัวบุคคล ( ต้องเป็น อาจารย์ หัวหน้างาน ผู้ที่อาวุโสกว่าผู้สมัคร)

1.4 ทำวิดิโอพรีเซนต์ตนเองไม่เกิน 3 นาที

1.5 ส่งใบสมัคร

2. ช่วงการสัมภาษณ์และคัดเลือกครอบครัวอเมริกัน (โฮสแฟมิลี่) ที่เหมาะสมกับคุณ

3. ช่วงการขอวีซ่าและเตรียมตัวออกเดินทาง

3.1  ชำระค่าโครงการและค่าวีซ่า

3.2  เข้าร่วมเวิร์คชอปสำหรับก่อนการขอวีซ่า

3.3  เข้าร่วมเวิร์คชอปสำหรับการเตรียมตัวก่อนออกเดินทาง

3.4  รับตั๋วเครื่องบินเพื่อออกเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกา

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site.Agree