ที่มาขององค์กร

ริษัท เอ็ดยูเคชั่น แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ เอ็กซเพิร์ท จำกัด หรือ “เอ็ดยูดี” (EduDee)

เป็นองค์กรของคนไทยที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มบุคคลในแวดวงการศึกษาที่มากด้วยประสบการณ์มายาวนานกว่าทศวรรษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ของทีมงานด้านโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน เอ็ดยูดีตระหนักเป็นอย่างดีว่าอะไรเป็นสิ่งมีความสำคัญเพื่อให้โครงการแลกเปลี่ยนสร้างความประทับใจและเสริมสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมแก่นักเรียน ซึ่งแตกต่างจากองค์กรแลกเปลี่ยนขนาดใหญ่อื่นๆ ขนาดที่เล็กกว่าเอื้อต่อเอ็ดยูดีในการให้บริการต่างๆ ที่สอดรับกับทุกความต้องการของนักเรียนแต่ละบุคคล สำหรับเอ็ดยูดีแล้วคุณจะไม่เป็นเพียงแค่หนึ่งในจำนวนนักเรียนที่เราให้บริการ หากแต่เราจะอยู่เคียงข้างคุณในทุกขั้นตอนตลอดเส้นทางของประสบการณ์ครั้งสำคัญนี้

เอ็ดยูดีมีโปรแกรมต่างๆ ที่จะเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนของเราซึ่งมีความเพรียบพร้อมและแตกต่างจากองค์กรอื่นๆ โปรแกรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นยิ่งสำหรับโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนที่จะประสบความสำเร็จ นักเรียนแลกเปลี่ยนจะได้รับการอัพเดทข้อมูลอย่างเป็นประจำ ข่าวสารด้านวัฒนธรรม การปฐมนิเทศ รวมถึงความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ก่อนการออกเดินทาง เพื่อพร้อมเปิดรับกับประสบการณ์ในต่างแดนที่ตื่นเต้นและน่าประทับใจ

บริการของเรา

  • โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนมัธมศึกษาตอนปลาย
  • ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระดับโลก
  • เรียนภาษาระยะสั้นในต่างประเทศ
  • โครงการออแพร์

ลูกค้าของเรา เพื่อนๆ ครอบครัว และเพื่อนๆในวงการ สามารถมั่นใจได้ในบริการของเราที่เกิดจาก

  • ประสบการณ์ระดับมืออาชีพในแวดวงการศึกษาหลายสิบปีนวัตกรรม (เพราะว่าเราจะดียิ่งขึ้นในทุกๆวัน)
  • มุ่งเน้นความเป็นเลิศ (เพราะเราตั้งใจที่จะทำสิ่งที่ถูกต้อง)
  • ความแน่นแฟ้น (เพราะเราแบ่งปัน รับฟัง และเข้าใจว่าคุณกำลังต้องการการสนับสนุนด้านไหนในสถานกการณ์ต่างๆ)
  • การอุทิศตนเพื่อช่วยให้ลูกค้ามีอนาคตที่สดใส
  • พันธะผูกพันต่อการพัฒนาและการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต
  • การนำเสนอต่างๆด้านการศึกษาระดับโลก (เพราะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน คุณสามารถเรียนรู้ได้เสมอ)