Au Pair

โครงการออแพร์เป็นหนึ่งในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการออแพร์จะอาศัยอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกากับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวอเมริกันเป็นระยะเวลา 1-2 ปี ด้วยวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน ประเภท J-1 ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกา ออแพร์จะมีรายได้ประมาณ 300,000 บาทต่อปี โดยได้รับรายได้ 195.75 เหรียญสหรัฐต่อสัปดาห์จากการทำงานดูแลเด็กๆของครอบครัวอุปถัมภ์ อีกทั้งยังได้รับทุนการศึกษา 500$ ต่อปี ในการเลือกเรียนหลักสูตรระยะสั้นที่ต้องการเรียนได้  ในระหว่างปีออแพร์จะมีโอกาสพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและโอกาสในการท่องเที่ยวทั่วอเมริกาอย่างปลอดภัย 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการออแพร์

  • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 18-26 ปี 5เดือน
  • มีประสบการณ์การดูแลเด็กอย่างน้อย 500 ชั่วโมงและรวมกันต้องมีอย่างน้อย 2 ประสบการณ์
  • จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • มีใบขับขี่รถยนต์ในไทย
  • ผ่านการวัดระดับภาษาจากเจ้าหน้าเอ็ดยูดี
  • ไม่มีประวัติอาชญากรรม (ตรวจหลังจากแมชต์)
  • สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อ

สนใจสมัครเป็นออแพร์ กรอกใบสมัครออนไลน์ฟรีได้ที่ คลิ๊ก