ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกใบสมัครสอบออนไลน์ หรือ สมัครสอบผ่านอาจารย์ผู้ประสานงานที่โรงเรียน

2. วิธีการชำระค่าธรรมเนียมการสอบ 250 บาท ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้


    – เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ
      ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระค่าธรรมเนียมการสอบจากเว็บไซต์และนำไปชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพได้ทุกสาขา ภายในวันและเวลาที่ทางสถาบันกำหนด
      หลังจากที่ชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว ทางธนาคารจะส่งรายชื่อผู้สมัครสอบกลับมายังสถาบันโดยตรง


    – โมบายแบงค์กิ้ง
      ผู้สมัครสอบสามารถชำระค่าธรรมเนียมการสอบโดยการโอนผ่านบัญชีของสถาบันเอ็ดยูดี
      ชื่อบัญชี บจ.เอ็ดยูเคชั่น แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ เอ็กซเพิร์ท เลขบัญชี 005-7-06805-8 บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาเอกมัย
      (นักเรียนต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัครสอบให้ชัดเจนตรงโน๊ทการโอนเงินและส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสอบมายังสถาบันเอ็ดยูดี)


    -อาจารย์ผู้ประสานงานที่โรงเรียน

3. สถาบันเอ็ดยูดีจะเป็นผู้แจ้งกำหนดการสอบให้นักเรียนทราบ โดยส่งข้อมูลไปยังอีเมลที่นักเรียนกรอกข้อมูลในการสมัครสอบ

4. นักเรียนต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียน รวมทั้งนำเครื่องเขียนและบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนมาเพื่อแสดงตนในวันสอบ

5. ประกาศผลสอบข้อเขียน

6. สอบสัมภาษณ์

7. เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลโครงการพร้อมผู้ปกครอง

*หมายเหตุ ค่าสมัครสอบโครงการทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ 250 บาท ไม่สามารถเรียกคืนได้ในทุกกรณี

Please follow and like us: