ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกใบสมัครสอบออนไลน์ หรือ สมัครสอบผ่านอาจารย์ผู้ประสานงานที่โรงเรียน

2. ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ 250 บาท ผ่านเลขบัญชีของสถาบันเอ็ดยูดี ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 410-113402-3 ชื่อบัญชี บจ.เอ็ดยูเคชั่น แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ เอ็กซเพิร์ท (นักเรียนต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัครสอบให้ชัดเจนตรงโน๊ทการโอนเงินและส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสอบมายังสถาบันเอ็ดยูดี) หรือชำระผ่านอาจารย์หรือคุณครูผู้ประสานงานที่โรงเรียนสำหรับโรงเรียน

3.เอ็ดยูดีจะแจ้งกำหนดการสอบให้นักเรียนทราบทางอีเมล์ที่นักเรียนกรอกในใบสมัครสอบ

4. นักเรียนต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียน รวมทั้งนำเครื่องเขียน บัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนมาเพื่อแสดงตนในวันสอบ

5. ประกาศผลสอบข้อเขียน

6. สอบสัมภาษณ์ (สำหรับผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนเท่านั้น)

7. เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลโครงการพร้อมผู้ปกครอง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

*หมายเหตุ ค่าสมัครสอบโครงการทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ 250 บาท ไม่สามารถเรียกคืนได้ในทุกกรณีและอาจมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามความเหมาะสม

Please follow and like us: