สิ่งที่รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน

 • ค่าธรรมเนียมโครงการเพื่อศึกษา ณ ต่างประเทศ 1 ปีการศึกษา
 • โปรแกรมเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
 • การปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองก่อนการเดินทาง
 • คู่มือนักเรียนและข้อมูลที่จำเป็นที่ควรทราบสำหรับผู้ปกครองและนักเรียนก่อนออกเดินทาง
 • พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ที่ผ่านการคัดเลือกจากองค์กรแลกเปลี่ยนฯ/มูลนิธิ
 • ดำเนินการด้านวีซ่า ช่วยประสานงานและดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบิน รวมถึงการประสานงานต่างๆ ให้นักเรียน
 • การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • ดูแลและให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมงในระหว่างเข้าร่วมโครงการที่ต่างประเทศ
 • จัดหาเจ้าหน้าที่รับ-ส่งนักเรียนที่สนามบินเมื่อถึงต่างประเทศ
 • การประสานงานและการให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด
 • ประสานงานการลาพักการศึกษา และให้คำแนะนำเมื่อสิ้นสุดโครงการ
 • ประกาศนียบัตรเมื่อสำเร็จการศึกษาและจบโครงการทุนแลกเปลี่ยน
 • หลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยชั้นนำ
 • Writing Clinic ช่วยพัฒนาทักษะการเขียนให้กับนักเรียนทุกคน
 • หลักสูตรสอนทำอาหารจากโรงเรียนสอนทำอาหารชั้นนำเพื่อนำความรู้ไปเผยแพร่วัฒนธรรมไทยขณะเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ
 • ค่ายเตรียมความพร้อม 3 วัน 2 คืน ซึ่งนักเรียนทุกคนจะได้รับความรู้ผ่านกระบวนการต่างๆเช่น Group Discussion, Role Play, Seminar, และ Games
 • ทีมงานที่จัดค่ายเตรียมความพร้อมประกอบไปด้วยสมาชิกที่มีประสบการณ์ใช้ชีวิตที่ต่างประเทศจริง และสมาชิกที่เป็นเจ้าของภาษา (Native Speaker)
 • การประชุมผู้ปกครองและนักเรียนก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • จัดเลี้ยงอาหารกลางวันในวันปฐมนิเทศเพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
 • นักเรียนแลกเปลี่ยนทุกคนจะได้รับเสื้อและกระเป๋าเดินทาง (Carry on) ของโครงการ ก่อนออกเดินทาง
 • จัดประชุมปัจฉิมนิเทศแนะแนวการศึกษาต่อ ทุนและโอกาสต่างๆ ให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยนทุกท่านเมื่อเดินทางกลับ ประเทศไทยโดยทีมงานผู้มีประสบการณ์
 • มีการจัดกิจกรรม Reunion เลี้ยงต้อนรับให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยนทุกคนเมื่อกลับมา
 • มีรุ่นพี่อดีตนักเรียนแลกเปลี่ยนคอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด

*พิเศษเฉพาะนักเรียนแลกเปลี่ยนเอ็ดยูดี

Please follow and like us: