สมัครสอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนปีการศึกษา 2022-2023

กำหนดการรอบสอบ Online เดือนกันยายน
รอบวันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 / จัดสอบแล้ว
รอบวันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 / จัดสอบแล้ว
รอบวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 / จัดสอบแล้ว
รอบวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 (รอบเช้าเท่านั้น) / ปิดรับสมัคร วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 17.00 น.
รอบวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 / ปิดรับสมัคร วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 17.00 น.

กำหนดการ ณ วันสอบ (รอบเช้า)
สอบ 10.00 – 12.00 น.

กำหนดการ ณ วันสอบ (รอบบ่าย)
สอบ 13.00 – 15.00 น.

ขั้นตอนการสมัครสอบ

 1. กรอกใบสมัครสอบได้ ที่นี่
 2. ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ 100 บาท ได้ที่
  ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 410-113402-3 ชื่อบัญชี บจ.เอ็ดยูเคชั่น แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ เอ็กซเพิร์ท
  (นักเรียนต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัครสอบให้ชัดเจนตรง Note)
 3. ส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสอบพร้อมแจ้งรอบสอบที่ต้องการ ได้ที่ไลน์ @edudeethailand หรือ อีเมล์ info@edudee.co.th
 4. เจ้าหน้าที่จะส่งลิงค์ข้อสอบให้ในวันพุธก่อนถึงวันสอบ

ขั้นตอนในการสอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน Online

 1. นักเรียนเข้าลิงค์ทำข้อสอบในวันและเวลาที่สถาบันกำหนด
 2. นักเรียนที่สอบผ่านต้องมีคะแนนตั้งแต่ 25 คะแนนขึ้นไป ผลสอบจะแจ้งหลังจากทำข้อสอบเสร็จทันที
 3. เจ้าหน้าที่จะส่งอีเมล์ข้อมูลโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนให้กับนักเรียนที่สอบผ่านในวันจันทร์หลังจากวันสอบ
 4. สำหรับนักเรียนที่สอบผ่าน แนะนำให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้ดูข้อมูลจากลิงค์ที่ส่งให้ทางอีเมล์
 5. นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สถาบันในวันและเวลาที่กำหนด

**หมายเหตุ ค่าสมัครสอบโครงการทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ 100 บาท ไม่สามารถเรียกคืนได้ในทุกกรณี และสถาบันของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันสอบและสถานที่สอบตามความเหมาะสม