สมัครสอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนปีการศึกษา 2022-2023

กำหนดการรอบสอบ Online เดือนพฤศจิกายน
รอบวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 / ปิดรับสมัครสอบ 13 ม.ค. 2565
รอบวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 / ปิดรับสมัครสอบ 20 ม.ค. 2565
รอบวันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 / ปิดรับสมัครสอบ 27 ม.ค. 2565

กำหนดการ ณ วันสอบ (สามารถแจ้งรอบสอบที่ต้องการได้)
สอบรอบเช้า 10.00 – 12.00 น.
สอบรอบบ่าย 13.00 – 15.00 น.

ค่าธรรมเนียมการสอบ Online 100 บาท
เจ้าหน้าที่จะส่งลิงค์ข้อสอบให้ทางอีเมล์ในวันศุกร์ก่อนถึงวันสอบ

ขั้นตอนการสมัครสอบ

  1. กรอกใบสมัครสอบได้ ที่นี่
  2. ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ ได้ที่
    ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 410-113402-3
    ชื่อบัญชี บจ.เอ็ดยูเคชั่น แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ เอ็กซเพิร์ท
    (นักเรียนต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัครสอบให้ชัดเจนตรง Note)
  3. ส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสอบพร้อมแจ้งรอบสอบที่ต้องการ ได้ที่ไลน์ @edudeethailand หรือ อีเมล์ info@edudee.co.th
  4. เจ้าหน้าที่จะส่งลิงค์ข้อสอบหรือกำหนดการสอบให้ผู้สมัครสอบทางอีเมล์

**หมายเหตุ ค่าสมัครสอบโครงการทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ไม่สามารถเรียกคืนได้ในทุกกรณี และสถาบันของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวัน เวลาและสถานที่สอบตามความเหมาะสม