มาตรการลดภาระผู้ปกครอง

มูลนิธิเอ็ดยูเคชั่น เอ็กซ์เชนจ์ ร่วมกับสถาบันเอ็ดยูดี มีความตั้งใจที่จะสนับสนุนนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและมีความสนใจในโครงการทุนแลกเปลี่ยนรัฐบาลอเมริกา โดยทางสถาบันและมูลนิธิร่วมออกมาตรการปรับลดค่าโครงการ เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการภายในเดือนกันยายน 2564 นี้เท่านั้น

ตรวจสอบกำหนดการสอบ Online เดือนกันยายน