สนามสอบส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)

วันสอบ
วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563
สถานที่จัดสอบ
สถาบันจะแจ้งอีกครั้งทางอีเมล์
ลงทะเบียนและสอบ
7.45 – 9.40 น.
ประกาศผลสอบ
10.00 น. (เวลาโดยประมาณ)
สอบสัมภาษณ์
10.00 น. เป็นต้นไป

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศได้ ที่นี่

กฎระเบียบในการสอบ

  1. นักเรียนทุกคนต้องตรวจสอบรายชื่อและเลขที่นั่งสอบ ณ จุดลงทะเบียน
  2. นักเรียนที่เข้าสอบต้องนำดินสอ 2B ยางลบและเครื่องเขียนที่จำเป็นมาในวันสอบ
  3. นักเรียนต้องนำบัตรนักเรียน หรือ บัตรประชาชน เพื่อใช้แสดงตนในวันสอบ
  4. นักเรียนต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียน
  5. หากนักเรียนมาสายเกิน 15 นาทีจากเวลาเข้าห้องสอบ 8.15 น.จะไม่อนุญาตให้เข้าห้อง

*หมายเหตุ
1. ผู้ปกครองและนักเรียนที่เข้าสอบต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลของโครงการ
2. ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้รถยนต์ภายนอกจอด ทางสถาบันจึงแนะนำให้นักเรียนเดินทางโดยขนส่งสาธารณะ (MRT สามย่าง)

ขั้นตอนการสมัครสอบ
1. กรอกใบสมัครสอบออนไลน์
2. วิธีการชำระค่าธรรมเนียมการสอบ 250 บาท ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
    – เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ
      นำแบบฟอร์มการชำระค่าธรรมเนียมการสอบไปยื่นชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ
ได้ทุกสาขา ภายในวันและเวลาที่ทางสถาบันกำหนด หลังจากที่ชำระค่าธรรมเนียม
เรียบร้อยแล้ว ทางธนาคารจะส่งรายชื่อผู้สมัครสอบกลับมายังสถาบันโดยตรง
    – โมบายแบงค์กิ้ง
      สามารถชำระค่าธรรมเนียมการสอบโดยการโอนผ่านบัญชีของสถาบันเอ็ดยูดี
ธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี 005-7-06805-8       
ชื่อบัญชี บจ.เอ็ดยูเคชั่น แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ เอ็กซเพิร์ท
      (นักเรียนต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัครสอบให้ชัดเจนตรงโน๊ทการโอนเงิน และส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสอบมายังสถาบันเอ็ดยูดี)

**หมายเหตุ ค่าสมัครสอบโครงการทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ 250 บาท ไม่สามารถเรียกคืนได้ในทุกกรณี

ติดต่อสถาบันเอ็ดยูดี (EduDee)
เปิดทำการ วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 10.00 – 19.00 น.

โทร :   02-0048828, 086-3859444
ไอดีไลน์ :   @edudeethailand
อีเมล์ :   info@edudee.co.th
เว็บไซต์ :   www.edudee.co.th
เฟสบุ๊ก :   www.facebook.co.th/edudee.th
อินสตาแกรม :   edudee_education