นักเรียนแลกเปลี่ยน USA ปี 2020-2021 เดินทางครบแล้ว

นักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา ปีการศึกษา 2020-2021 เดินทางเข้าบ้านครอบครัวอุปถัมภ์ครบทุกคนแล้ว ทีมงานเอ็ดยูดีขออวยพรให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จในปีแลกเปลี่ยนดั่งที่ตั้งใจไว้นะคะ

Please follow and like us: