ที่มาของโครงการ

สถาบัน EduDee ได้รับการแต่งตั้งจากองค์กรแลกเปลี่ยนซึ่งไม่แสวงหาผลกำไรที่ได้รับการรับรองว่ามีมาตรฐานในการดำเนินการสูงและดูแลเยาวชนอย่างใกล้ชิดจาก Council on Standards for International Educational Travel (CSIET)

โดยให้ดำเนินโครงการทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (Student Exchange Program) โครงการนี้อยู่ภายใต้กรอบความร่วมมือและนโยบายของ Bureau of Educational and Cultural Affairs ในประเทศสหรัฐอเมริกา

นักเรียนผู้สอบผ่านและเข้าร่วมโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนจะได้รับทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนบางส่วนหรือทั้งหมด เพื่อเดินทางไปใช้ชีวิตเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมในต่างแดนเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา

นักเรียนแลกเปลี่ยนจะได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ พัฒนาการเรียนรู้และการปรับตัวให้เข้ากับสังคม วัฒนธรรม นอกจากนี้ทางสถาบันยังได้รับความไว้วางใจจากองค์กรแลกเปลี่ยนทางการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์, แคนาดาและอังกฤษ เพื่อดำเนินการในลักษณะเดียวกัน

Please follow and like us: