การจัดลำดับสาธารญสุขทั่วโลก (2020)

Worldwide Healthcare Ranking

ประเทศ Australia จัดอันดับสาธารณะสุขที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2563 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น สิ่งแวดล้อม การเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาด ระบบสุขอนามัย การควบคุมปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ เช่น การจัดการกับบุหรี่ – ยาสูบ  และการจัดการโรคอ้วน โดยมีการสำรวจทั้งหมด 89 ประเทศทั่วโลก

สำหรับประเทศที่ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีระบบสุขภาพที่ดีที่สุดในโลก ได้แก่ ไต้หวัน ทั้งนี้ ผลการสำรวจพบว่า ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 8 ของโลก ซึ่งถือว่าติดอันดับค่อนข้างสูง ใกล้เคียงกับประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศ

ขอบคุณข้อมูลจาก https://healthcarechannel.co/how-australian-healthcare-ranks-worldwide-2020/

Please follow and like us: