ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการออแพร์

เราเข้าใจดีว่าการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการออแพร์เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นสำหรับผู้สมัครออแพร์ทุกคน แต่ละคนอาจใช้เวลาในเตรียมตัวที่แตกต่างกัน เจ้าหน้าที่เอ็ดยูดีจะคอยให้ความช่วยเหลือออแพร์ของเราทุกคนตั้งแต่การเตรียมคุณสมบัติ การกรอกเอกสาร การทำใบสมัครออนไลน์ แนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษ การสัมภาษณ์กับโฮสแฟมิลี่ การเตรียมความพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์วีซ่าและการเตรียมตัวก่อนออกเดินทาง เพื่อให้ออแพร์มีความพร้อมมากที่สุดก่อนเดินทางไปอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาตลอด 1-2 ปี
ออแพร์ทุกคนจะมี 3 ช่วงเวลาสำคัญสำหรับการเข้าร่วมโครงการออแพร์ ดังต่อไปนี้

 1. ช่วงการเตรียมตัวทำใบสมัครออแพร์
  1.1 ลงทะเบียนฟังข้อมูลโครงการพร้อมทดสอบภาษาอังกฤษและสอบวัดทัศนคติโดยเจ้าหน้าที่ของเอ็ดยูดี
  1.2 ทำคุณสมบัติให้ครบถ้วน ตามที่แจ้งในคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการออแพร์
  1.3 กรอกใบสมัครออนไลน์ให้ครบถ้วนรวมถึงลงภาพเกี่ยวกับประสบการณ์ดูแลเด็กและครอบครัว
  1.4 ส่งเอกสารเข้าร่วมโครงการออแพร์
  สำเนาใบขับขี่ไทย
  สำเนาพาสปอร์ต (มีอายุเหลืออย่างน้อย 2ปี)
  สำเนาทรานสคริป (ใบเกรด) ฉบับภาษาอังกฤษ
  ใบรับรองประวัติอาชญากร (ขอหลังจากแมชต์กับโฮสแฟมิลี่)
  ใบรับรองอ้างอิงการดูแลเด็ก 2 ใบ
  ใบรับรองตัวบุคคล 1 ใบ
  1.5 ทำวิดิโอพรีเซนต์ตนเองไม่เกิน 3 นาที
 2. ช่วงการสัมภาษณ์และคัดเลือกครอบครัวอเมริกัน (โฮสแฟมิลี่) ที่เหมาะสมกับคุณ
 3. ช่วงการขอวีซ่าและเตรียมตัวออกเดินทาง
  3.1 ชำระค่าโครงการออแพร์และค่าวีซ่า
  3.2 เข้าร่วมเวิร์คชอปสำหรับก่อนการขอวีซ่า 3.3 เข้าร่วมเวิร์คชอปสำหรับการเตรียมตัวก่อนออกเดินทาง
 4. รับตั๋วเครื่องบินเพื่อออกเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกา