ทีมงานของเรา

คุณสุจิตรา ลออนวล
President
คุณยศวัจน์ ศิริดิษยพงษ์
General Manager
ดร.วราวุธ หิรัญยศิริ
Program Director
แซนดราซู หาญอุตสาหะ
Executive Consultant
คุณสัมฤทธิ์ จูเนียร์ ลออนวล
Executive Consultant
คุณสะบรีนา ใบเงิน
Executive Consultant