ทุนการศึกษาสมทบเพิ่มเติมจากสถาบันเอ็ดยูดี

สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนในปีการศึกษา 2020-2021 เอ็ดยูดีมีทุนการศึกษาสมทบเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าชิงอีก 3 ทุน โดยสถาบันจะมีเกณฑ์ในการมอบทุนให้กับนักเรียนของเราและจะประกาศผลให้ทราบก่อนออกเดินทางในปีการศึกษา 2020 นี้

นักเรียนคนไหน ชอบชิงทุน สามารถกรอกใบสมัครสอบออนไลน์ได้ที่ คลิ๊ก

Please follow and like us: