ลักษณะของโครงการ

  • Standard คือ โปรแกรมราคาประหยัดที่จัดให้กับโรงเรียนและสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะ 

             ทางสถาบันจะช่วยประสานงานให้กับทางโรงเรียนที่ต้องการจัดโปรแกรมศึกษาและท่องเที่ยว ณ ต่างประเทศในช่วงปิดภาคการศึกษาให้กับนักเรียนของตน ทางสถาบันจะช่วยดำเนินการและประสานงานให้โดยไม่มุ่งหวังผลกำไร จึงทำให้สามารถจัดโปรแกรมได้ในราคาประหยัด
  • Exclusive Program คือ โปรแกรมที่จัดให้กับบุคคลและนักเรียนผู้สนใจทั่วไป     

             โดยค่าโครงการได้รวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้ว เช่น ตั๋วเครื่องบิน เสื้อโครงการ และกระเป๋าเดินทาง Carry on สำหรับนักเรียน ฯลฯ
Please follow and like us:
error