ลูกได้เรียนรู้มุมมองที่แตกต่าง

นักเรียนแลกเปลี่ยน

การได้รับโอกาสการเป็นนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในชีวิตของลูก เพราะจะทำให้ลูกได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ ที่จะช่วยเพิ่มมุมมองและทัศนคติใหม่ๆให้ลูกได้ด้วยตัวเองโดยตรง ทำให้ผมต้องเลือกหาสถาบันที่น่าเชื่อถือและไว้ใจได้โดยเฉพาะต้องมีบุคลากรที่มีประสบการณ์สามารถให้คำแนะนำเป็นขั้นเป็นตอนอย่างละเอียดและช่วยเหลือได้ตลอดเวลา ซึ่งสิ่งเหล่านี้ “ทางสถาบัน EduDee สามารถตอบโจทย์ผมได้เป็นอย่างดีผมรับทราบได้ตั้งแต่แรกเจอ “คุณต๋องยศวัจน์” ที่ออกมาต้อนรับอธิบายรายละเอียดเป็นขั้นเป็นตอนอย่างมีเหตุผลและเป็นกันเอง โดยเฉพาะตอนที่ให้คำปรึกษาและสอนลูกผมตั้งแต่ครั้งแรกและในทุกๆครั้งที่เจอ”

คุณชวลิต ทองรมย์
ผู้ปกครองน้องสุชญา ทองรมย์ นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบรังสิต

Please follow and like us: