– ศูนย์สอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศูนย์สอบ : โรงเรียนสตรีสิริเกศ
จังหวัด :
จ.ศรีสะเกษ
วันสอบ :
วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562
อาจารย์ผู้ประสานงาน :
สำหรับนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศและนักเรียนผู้สนใจจากโรงเรียนต่างๆ กรอกใบสมัครสอบและชำระค่าสมัครสอบ 250 บาท ที่ คุณครูจินต์ภาณี กองจินดา (ครูแป้ง) ติดต่อห้องพักครู คุณครูจะเป็นผู้แจ้งเวลาและสถานที่ในการจัดสอบ

ขั้นตอนการสมัครสอบศูนย์สอบต่างจังหวัด

  1. ตรวจสอบศูนย์สอบภูมิภาค
  2. นักเรียนสามารถสมัครสอบกับอาจารย์ผู้ประสานงานตามศูนย์สอบต่างๆ โดย ดาวน์โหลดใบสมัครสอบพร้อมกรอกข้อมูลด้วยตนเอง ก่อนนำไปยื่นพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสอบ 250 บาทที่อาจารย์ผู้ประสานงาน
  3. อาจารย์ผู้ประสานงานจะเป็นผู้แจ้งวัน เวลา และสถานที่ในการสอบแก่นักเรียน
  4. ผลสอบจะประกาศหลังจากวันสอบข้อเขียนประมาณ 2 สัปดาห์
  5. นักเรียนที่สอบผ่านข้อสอบเขียนมีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลโครงการและลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่เอ็ดยูดี 

* หมายเหตุ ค่าสมัครสอบโครงการทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ 250 บาท ไม่สามารถเรียกคืนได้ในทุกกรณี

ติดต่อสถาบันเอ็ดยูดี (EduDee)

โทร:  02-0048828, 0863859444
ไอดีไลน์:  @edudeethailand
อีเมล์:  info@www.edudee.co.th
เว็บไซต์:  http://www.edudee.co.th
เฟสบุ๊ก:  www.facebook.co.th/edudee.th
อินสตาแกรม:  edudee_education
Please follow and like us: