ศูนย์สอบโรงเรียนในความร่วมมือ (MOU)

ศูนย์สอบ : โรงเรียนสายปัญญารังสิต
จังหวัด : กรุงเทพฯ
วันสอบ : วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. 
อาจารย์ผู้ประสานงาน : สำหรับนักเรียนโรงเรียนสายปัญญารังสิต
กรอกใบสมัครสอบได้ที่ อาจารย์ปริญญานนท์ ขนเปี้ยม และอาจารย์ธนัญนิษฐา พูลกิ่ง อาจารย์ผู้ประสานงานจะเป็นผู้แจ้งกำหนดการสอบแก่นักเรียน

ศูนย์สอบ : โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 
จังหวัด : กรุงเทพฯ
วันสอบ : วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ห้อง ICT 
อาจารย์ผู้ประสานงาน : สำหรับนักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
กรอกใบสมัครสอบได้ที่ อาจารย์รพีทัศน์ ดวงแก้ว นักเรียนต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบ 100 บาท

ศูนย์สอบ : โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
จังหวัด : กรุงเทพฯ
วันสอบ : วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น. 
อาจารย์ผู้ประสานงาน : สำหรับนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
กรอกใบสมัครสอบได้ที่ อาจารย์อรรนพ  ห้องพักครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ


ขั้นตอนการสมัครสอบศูนย์สอบต่างจังหวัด

  1. ตรวจสอบศูนย์สอบภูมิภาค
  2. นักเรียนสามารถสมัครสอบกับอาจารย์ผู้ประสานงานตามศูนย์สอบต่างๆ โดย ดาวน์โหลดใบสมัครสอบพร้อมกรอกข้อมูลด้วยตนเอง ก่อนนำไปยื่นพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสอบ 250 บาทที่อาจารย์ผู้ประสานงาน
  3. อาจารย์ผู้ประสานงานจะเป็นผู้แจ้งวัน เวลา และสถานที่ในการสอบแก่นักเรียน
  4. ผลสอบจะประกาศหลังจากวันสอบข้อเขียนประมาณ 2 สัปดาห์
  5. นักเรียนที่สอบผ่านข้อสอบเขียนมีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลโครงการและลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่เอ็ดยูดี 

* หมายเหตุ ค่าสมัครสอบโครงการทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ 250 บาท ไม่สามารถเรียกคืนได้ในทุกกรณี

ติดต่อสถาบันเอ็ดยูดี (EduDee)

โทร:  02-0048828, 0863859444
ไอดีไลน์:  @edudeethailand
อีเมล์:  [email protected]
เว็บไซต์:  http://www.edudee.co.th
เฟสบุ๊ก:  www.facebook.co.th/edudee.th
อินสตาแกรม:  edudee_education
Please follow and like us:
error