สนามสอบส่วนภูมิภาค

สอบออนไลน์ (Online Test)
กำหนดการสอบ
วันสอบ : วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565
สอบ :
19.00 – 20.30 น.
ประกาศผลสอบ :
ผลสอบจะแสดงทันทีหลังสอบเสร็จ
สอบออนไลน์ :
ลิงค์ข้อสอบจะส่งให้ทางอีเมล์ 1 วัน ก่อนถึงวันสอบ
รายชื่อโรงเรียนที่จัดสอบ :

1. โรงเรียนวิชัยวิทยา ค่าธรรมเนียมการสอบ 100 บาท
ปิดรับสมัครสอบ : วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
กำหนดการสอบ
วันสอบ : วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565
สอบ :
13.20 – 15.00 น.
สถานที่สอบ :
จัดสอบที่โรงเรียนจะแจ้งห้องสอบอีกครั้ง
ค่าธรรมเนียมการสอบ :
100 บาท
ปิดรับสมัครสอบ : วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565

ขั้นตอนการสมัครสอบ
1. นักเรียนกรอกใบสมัครสอบ
2. ชำระค่าธรรมเนียมการสอบได้ที่
ธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี 063-046149-9
ชื่อบัญชี มูลนิธิ เอ็ดยูเคชั่น เอ็กซเชนจ์
(ต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัครที่ Note ให้ชัดเจน)

3. ส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสอบพร้อมแจ้งรอบสอบที่ต้องการ ได้ที่
Line : @edudeethailand หรือ Email : [email protected]
4. เจ้าหน้าที่จะส่งกำหนดการสอบและลิงค์ข้อสอบ (สำหรับการสอบออนไลน์) ให้ผู้สมัครสอบทางอีเมล์ 1 วันก่อนถึงวันสอบ

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมการสอบโครงการทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่ได้ชำระมาแล้วไม่สามารถเรียกคืนได้ในทุกกรณี (ชำระค่าธรรมเนียมผิดประเภท / ไม่สะดวกเข้าร่วมสอบแล้ว / และอื่นๆ) และสถาบันเอ็ดยูดีของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันสอบและสถานที่สอบตามความเหมาะสม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel : 086-3859444
Line : https://lin.ee/zSoS0BZ (@edudeethailand)
Email : [email protected]
Facebook : www.facebook.co.th/edudee.th
Instagram : edudee_education