สอบภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

สอบภาษาอังกฤษ

โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันเอ็ดยูดี (EduDee) และโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมสถาบันเอ็ดยูดีได้เข้าไปทำการจัดสอบภาษาอังกฤษโดยแบบทดสอบมาตราฐานสาสกลที่สามารถเทียบเคียงผลตามกรอบ CEFR (The Common European Framework of Reference for Language)

ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2 และ 4

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

Please follow and like us:
error