โรงเรียนตากพิทยาคมจัดสอบคัดเลือกชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ

โรงเรียนตากพิทยาคมจัดสอบคัดเลือกนักเรียนที่สนใจสอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ทางโรงเรียนได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือเรื่องโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษารัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา(J-1) และรัฐบาลนิวซีแลนด์ เมื่อวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 โดยนักเรียนผู้สอบผ่านและเข้าร่วมโครงการจะมีโอกาสเดินทางไปใช้ชีวิตเป็นนักเรียนมัธยมในต่างแดน เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา

สถาบันเอ็ดยูดีขอขอบพระคุณคุณครูผู้ประสานงานโครงการฯ คุณครูชานนท์ คำปิวทา ที่ดำเนินการจัดสอบในครั้งนี้ สำหรับนักเรียนที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.edudee.co.th/high-school-exchange-program/

Please follow and like us: