สิ่งที่รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน

 • ค่าธรรมเนียมโครงการเพื่อเรียน 1 ปีการศึกษาในโรงเรียนมัธยมที่ประเทศปลายทาง
 • โปรแกรมเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
 • การปฐมนิเทศนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนและผู้ปกครองก่อนการเดินทาง
 • คู่มือนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนและข้อมูลที่จำเป็นที่ควรทราบสำหรับผู้ปกครองและนักเรียนก่อนออกเดินทาง
 • พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ที่ผ่านการคัดเลือกจากองค์กรแลกเปลี่ยนฯ
 • ดำเนินการด้านวีซ่า การจองตั๋วเครื่องบิน รวมถึงการประสานงานต่างๆ ให้นักเรียนแลกเปลี่ยน
 • การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • ดูแลและให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมงในระหว่างเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ
 • จัดหาเจ้าหน้าที่รับ-ส่งนักเรียนที่สนามบินเมื่อถึงต่างประเทศ
 • การประสานงานและการให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด
 • ประสานงานการลาพักการศึกษาและให้คำแนะนำเมื่อสิ้นสุดโครงการ
 • ประกาศนียบัตรเมื่อสำเร็จการศึกษาและจบโครงการทุนแลกเปลี่ยน
 • หลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ Writing Skill โดยอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยชั้นนำ
 • หลักสูตรสอนทำอาหารจากโรงเรียนสอนทำอาหารชั้นนำเพื่อนำความรู้ไปเผยแพร่วัฒนธรรมไทยขณะเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ
 • ค่ายเตรียมความพร้อม 3 วัน 2 คืน ซึ่งนักเรียนแลกเปลี่ยนของเราทุกคนจะได้รับความรู้ผ่านกระบวนการต่างๆเช่น Group Discussion, Role Play, Seminar, Games
  ทีมงานที่จัดค่ายเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนประกอบไปด้วยสมาชิกที่มี ประสบการณ์ ใช้ชีวิตที่ต่างประเทศจริง และสมาชิกที่เป็นเจ้าของภาษา (Native Speaker)
 • การประชุมผู้ปกครองและนักเรียนก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางให้นักเรียนทุนแลกเปลี่ยนและผู้ปกครองพร้อม เลี้ยงอาหาร กลางวัน ในวันประชุมให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
  นักเรียนแลกเปลี่ยนทุกคนจะได้รับเสื้อของโครงการ และกระเป๋าเดินทาง (Carry on) ก่อนออกเดินทาง
 • จัดประชุมปัจฉิมนิเทศแนะแนวการศึกษาต่อทุนและโอกาสต่างๆให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยนทุกท่านเมื่อเดินทางกลับ ประเทศไทยโดยทีมงานและปรึกษาด้านการศึกษาอิสระ (IECA)
 • มีการจัดกิจกรรม Reunion เลี้ยงต้อนรับให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยนทุกคนเมื่อกลับมา
 • มีรุ่นพี่อดีตนักเรียนแลกเปลี่ยนคอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด

*พิเศษเฉพาะนักเรียนแลกเปลี่ยนเอ็ดยูดี

Please follow and like us: