นักเรียนแลกเปลี่ยนปี 2019-2020 (กลุ่ม 2) สัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา

highschool Visa granted

นักเรียนแลกเปลี่ยนเอ็ดยูดี ปี 2019-2020 สัมภาษณ์วีซ่าผ่านทุกคนแล้ว สถาบันขอแสดงความยินดีกับน้องๆอีกครั้งกับอีกก้าวของความสำเร็จของนักเรียนทุกคน

Please follow and like us: