สนามสอบโรงเรียนในความร่วมมือ (MOU)

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
กำหนดการสอบ
วันสอบ : วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565
สอบ :
8.30 – 10.30 น.
สถานที่สอบ :
จัดสอบที่โรงเรียนจะแจ้งห้องสอบอีกครั้ง
ค่าธรรมเนียมการสอบ :
100 บาท
ปิดรับสมัครสอบ : วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565

โรงเรียนสตรีนนทบุรี
กำหนดการสอบ
วันสอบ : วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565
สอบ :
15.20 – 16.30 น.
สถานที่สอบ :
ห้องประชุมอาคาร 5 ชั้น 3
ค่าธรรมเนียมการสอบ :
100 บาท
ปิดรับสมัครสอบ : วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565

สอบออนไลน์ (Online Test)
กำหนดการสอบ
วันสอบ : วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565
สอบ :
19.00 – 20.30 น.
ประกาศผลสอบ :
ผลสอบจะแสดงทันทีหลังสอบเสร็จ
สอบออนไลน์ :
ลิงค์ข้อสอบจะส่งให้ทางอีเมล์ 1 วัน ก่อนถึงวันสอบ
รายชื่อโรงเรียนที่จัดสอบ :

1. โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ไม่มีค่าธรรมเนียมการสอบ
2. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ไม่มีค่าธรรมเนียมการสอบ
ปิดรับสมัครสอบ : วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
กำหนดการสอบ
วันสอบ : วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565
สอบ :
15.15 – 16.25 น.
สถานที่สอบ :
 คุณครูจะแจ้งห้องสอบอีกครั้ง
ค่าธรรมเนียมการสอบ : 
200 บาท
ปิดรับสมัครสอบ : วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565

สอบออนไลน์ (Online Test)
กำหนดการสอบ
วันสอบ : วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565
สอบ : 
19.00 – 20.30 น.
ประกาศผลสอบ :
ผลสอบจะแสดงทันทีหลังสอบเสร็จ
สอบออนไลน์ :
ลิงค์ข้อสอบจะส่งให้ทางอีเมล์ 1 วัน ก่อนถึงวันสอบ
รายชื่อโรงเรียนที่จัดสอบ :

1. โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ค่าธรรมเนียมการสอบ 100 บาท
ปิดรับสมัครสอบ : วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
กำหนดการสอบ
วันสอบ : วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565
สอบ :
15.00 – 16.30 น.
สถานที่สอบ :
 คุณครูจะแจ้งห้องสอบอีกครั้ง
ค่าธรรมเนียมการสอบ :
100 บาท
ปิดรับสมัครสอบ : วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565

สอบออนไลน์ (Online Test)
กำหนดการสอบ
วันสอบ : วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
สอบ :
19.00 – 20.30 น.
ประกาศผลสอบ :
ผลสอบจะแสดงทันทีหลังสอบเสร็จ
สอบออนไลน์ :
ลิงค์ข้อสอบจะส่งให้ทางอีเมล์ 1 วัน ก่อนถึงวันสอบ
รายชื่อโรงเรียนที่จัดสอบ :

1. โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ไม่มีค่าธรรมเนียมการสอบ
ปิดรับสมัครสอบ : วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
กำหนดการสอบ
วันสอบ : วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565
สอบ :
15.00 – 16.30 น.
สถานที่สอบ :
 ห้อง ICT โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ค่าธรรมเนียมการสอบ :
100 บาท
ปิดรับสมัครสอบ : วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง
กำหนดการสอบ
วันสอบ : วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565
สอบ : 
15.30 – 16.40 น.
สถานที่สอบ :
จัดสอบที่โรงเรียนจะแจ้งห้องสอบอีกครั้ง
ค่าธรรมเนียมการสอบ :
100 บาท
ปิดรับสมัครสอบ : วันจันทรที่ 15 สิงหาคม 2565

โรงเรียนสายปัญญารังสิต
กำหนดการสอบ
วันสอบ : วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565
สอบ :
14.20 – 15.20 น.
สถานที่สอบ :
 คุณครูจะแจ้งห้องสอบอีกครั้ง
ค่าธรรมเนียมการสอบ :
100 บาท
ปิดรับสมัครสอบ : วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565

ขั้นตอนการสมัครสอบ
1. นักเรียนกรอกใบสมัครสอบ
2. ชำระค่าธรรมเนียมการสอบได้ที่
ธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี 063-046149-9
ชื่อบัญชี มูลนิธิ เอ็ดยูเคชั่น เอ็กซเชนจ์
(ต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัครที่ Note ให้ชัดเจน)

3. ส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสอบพร้อมแจ้งรอบสอบที่ต้องการ ได้ที่
Line : @edudeethailand หรือ Email : [email protected]
4. เจ้าหน้าที่จะส่งกำหนดการสอบและลิงค์ข้อสอบ (สำหรับการสอบออนไลน์) ให้ผู้สมัครสอบทางอีเมล์ 1 วันก่อนถึงวันสอบ

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมการสอบโครงการทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่ได้ชำระมาแล้วไม่สามารถเรียกคืนได้ในทุกกรณี (ชำระค่าธรรมเนียมผิดประเภท / ไม่สะดวกเข้าร่วมสอบแล้ว / และอื่นๆ) และสถาบันเอ็ดยูดีของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันสอบและสถานที่สอบตามความเหมาะสม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel : 086-3859444
Line : https://lin.ee/zSoS0BZ (@edudeethailand)
Email : [email protected]
Facebook : www.facebook.co.th/edudee.th
Instagram : edudee_education