สมัครสอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนปีการศึกษา 2022-2023

กำหนดการสอบศูนย์สอบส่วนกลาง (กรุงเทพ)
วันสอบ : กำหนดการสอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
สถานที่จัดสอบ : สถาบันเอ็ดยูดี ศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย
ประกาศผลสอบ : แจ้งผลสอบในวันถัดไปทางอีเมล์
ประชุมรับฟังข้อมูลโครงการและสอบสัมภาษณ์ : เจ้าหน้าที่จะแจังกำหนดการอีกครั้ง

กฎระเบียบในการสอบ

 1. นักเรียนทุกคนต้องตรวจสอบรายชื่อและเลขที่นั่งสอบ ณ จุดลงทะเบียน 
 2. นักเรียนที่เข้าสอบต้องนำดินสอ 2B ยางลบและเครื่องเขียนที่จำเป็นมาในวันสอบ 
 3. นักเรียนต้องนำบัตรนักเรียน หรือ บัตรประชาชน เพื่อใช้แสดงตนในวันสอบ 
 4. นักเรียนต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียน 
 5. หากนักเรียนมาสายเกิน 10 นาทีจากเวลาสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าห้อง
 6. นักเรียนทุกคนจะต้องสวมหนัากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาในการสอบ

*หมายเหตุ  
1. นักเรียนที่สอบผ่านทั้งข้อเขียนและสัมภาษณ์จะต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับโครงการพร้อมผู้ปกครอง (คุณพ่อหรือคุณแม่)
2. หากเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว สามารถจอดรถได้ที่ลานจอดรถของศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย หรือสามารถเดินทางโดยขนส่งสาธารณะ (BTS เอกมัย)

ขั้นตอนการสมัครสอบศูนย์สอบส่วนกลาง (กรุงเทพ)
1. กรอกใบสมัครสอบออนไลน์
2. วิธีการชำระค่าธรรมเนียมการสอบ 250 บาท ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

 • เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ
  นำแบบฟอร์มการชำระค่าธรรมเนียมการสอบไปยื่นชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพได้ทุกสาขา ภายในวันและเวลาที่ทางสถาบันกำหนด หลังจากที่ชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว ทางธนาคารจะส่งรายชื่อผู้สมัครสอบกลับมายังสถาบันโดยตรง
 • โมบายแบงค์กิ้ง
  สามารถชำระค่าธรรมเนียมการสอบโดยการโอนผ่านบัญชีของสถาบันเอ็ดยูดี
  ธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี 005-7-06805-8       
  ชื่อบัญชี บจ.เอ็ดยูเคชั่น แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ เอ็กซเพิร์ท
        (นักเรียนต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัครสอบให้ชัดเจนตรงโน๊ทการโอนเงินและส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสอบมายังสถาบัน)

**หมายเหตุ ค่าสมัครสอบโครงการทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ 250 บาท ไม่สามารถเรียกคืนได้ในทุกกรณี

ดูข้อมูลสนามสอบส่วนภูมิภาคได้ที่ https://www.edudee.co.th/test-center/