เอ็ดยูดีปิดทำการเนื่องจากนโยบายรัฐบาล

Office is closed

ตามราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดผ่อนคลายมาตรการระยะที่ 2 ที่ยังไม่อนุญาตให้สถาบันกวดวิชาเปิดทำการ ซึ่งทางศูนย์การค้าเกทเวย์ เอกมัย ยังไม่เปิดดำเนินการโซนการศึกษา (ชั้น 4)

ทางสถาบันจึงขอเรียนแจ้งว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่จะทำการ Work from home จะกว่าจะมีการประกาศจากทางรัฐบาลว่าอนุญาตให้เปิดสถาบัน